mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

10.3.16

Hry: Ponuka

HRY 
Na nete prúdi ľudské úsilie smerom k projektom, ktoré sú atraktívne a zábavné. Gary HamelHRY 
Riadenie
- Typ osobnosti
- Rozbor riadiacich situácií
- Delegovanie úloh
- Delegovanie
- Odovzdávanie informácií
- Kontrola
- Stavba veže-1
- Stavba veže-2
- Manažérske procesy

Vedenie
- Pracovný štýl
- Vedenie

Tímová práca
- Kreslenie
- Test stroskotanca
- Priatelia
- Komu patrí zebra
- Modrá Harmónia

Koučovanie
- Pozitívne myslenie
- Koučovanie-1
- Koučovanie-2
- GROW-otázky
- Inner Game-otázky
- Konštruktívne otázky
- Myslíte ako GR-otázky 

Motivácia
- Motivačné faktory
- Motivačný program
- Motivácia

Znalosti
- Príbehy-1
- Príbehy-2

Kreativita
- Problém 9 bodov
- Záhada 7 zápaliek
- Bazén
- V reštaurácii
- Príbuzní
- Peniaze vo fľaši
- Farmárova voľba
- Tri kravaty
- Inovačný manažment-dotazník
- Inovačná organizácia

Komunikácia
- Verbálna pohotovosť
- Šiesty zmysel
- Odovzdávanie príbehu
- Aktívne počúvanie
- Spätná väzba
- Kritika
- Asertivita
- Emócie
- Komunikácia

Porada
- Príprava na poradu
- Vedenie pracovnej porady
- Porady

Sebapoznanie
- Workoholizmus
- Zásady obnovy síl
- Paradigmy
- Návyky
- Proaktívne správanie
- Time management

Sebavedenie
- Hlava
- Rituály
- Život

Sebariadenie
- Analýza hospodárenia s časom
- Eisenhowerov princíp
- Interné hodiny v organizovaní času
- Pravidlá obrany svojho času
- Model pracovného správania

PRACOVNÉ ZOŠITY
- Manažérske procesy
- Koučovanie
- Komunikácia
- Inovačný manažment
- Time management 

Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: