mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

9.3.17

Online slidy: Skúšky

SKÚŠKY
Pokiaľ sa študent niečo nenaučil, je to preto, že ho to nenaučil školiteľ.


SKÚŠKY
Teoretická časť
V prípade Vášho záujmu o skúšku z teoretickej časti online vzdelávania prosím o zaslanie mailu so žiadosťou o zaslanie testov.
Testy Vám budú zaslané mailom.
Vypracované testy prosím zaslať mailom na dole uvedenú mailovú adresu.

Praktická časť
V prípade Vášho záujmu o skúšku z praktickej časti online vzdelávania prosím o zaslanie mailu so žiadosťou o zaslanie úloh.
Úlohy Vám budú zaslané mailom.
Vypracované úlohy prosím zaslať mailom na dole uvedenú mailovú adresu.

Skúška
Vypracované testy a úlohy posudzuje odborný garant online vzdelávania: Marta Krajčíová.
Výsledok skúšky bude uvedený v protokole o záverečnej skúške.
O výsledkoch skúšok Vás budem informovať zaslaním mailu. 

Online vzdelávanie: skúšky

Kontakt

mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: