mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

15.9.19

Manažéri: Online riešenie

MANAŽÉRI 
Štruktúra manažmentu s prebujneným vedením je nielen despotická, ale i nákladná. Manažéri zvyšujú režijné náklady a ako organizácia rastie, tieto náklady sa zvyšujú absolútne aj relatívne. Vo veľkej firme máme manažérov pre manažérov v pomere 1:10, na jedného šéfa 9 zamestnancov. Ak manažér dostáva trojnásobok platu zamestnanca, je to 33% firemných výdajov na platy manažérov. Úloha manažérov je zabrániť, aby sa firma zrútila pod váhou svojej vlastnej zložitosti. Gary Hamel

MANAŽÉRI: ONLINE RIEŠENIE


Kontakt

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: