mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.5.08

PAKKO holding, Ukrajina: Procesný model

13.05.2008 sme ukončili v spolupráci s PAKKO holding Ukrajina, 1. etapu projektu Koučovanie v oblasti procesného riadenia - Procesy.
Hlavnou pridanou hodnotou projektu, po 3 mesiacoch náročnej práce, je vytvorený procesný model retailovej organizácie, ktorý bude slúžiť manažmentu pre podporu riadenia v celom holdingu. Procesný model obsahuje:

- procesnú mapu
- produkty pre všetky procesy - pridaná hodnota procesov
- popísané procesy so zdrojmi, dokumentmi, rozhraniami
- identifikované a popísané podprocesy
- popísané činnosti s udalosťami, vstupmi a výstupmi
- grafické zobrazenie priebehu procesov

Z hľadiska procesného riadenia za najväčšiu pridanú hodnotu pokladám:

- štandardizáciu riadiacich a podporných procesov
- definovanie a popis hlavných procesov Category management a Realizácia predaja
- definovanie rozhraní medzi procesmi
- popis všetkých procesov v organizácii s cieľom ujednotenia terminológie a dokumentovania procesov

Projekt prebieha formou koučovania. Ukazuje sa, že táto forma vedenia projektov má obrovské výhody pre zákazníka aj konzultanta. Na projekte sú zaujímavé rôzne formy komunikácie, ktoré je možné realizovať vďaka novým komunikačným technológiám.

Na projekte platí zásada: Kde je vôľa, je aj cesta. Kľúčovými faktormi úspechu projektu sú:

- silný záujem a "drajv" na strane manažmentu
- dôvera
- spolupráca založená na partnerstve
- správni ľudia (skromní, pracovití, šikovní, slušní ...)

Ďakujem manažmentu PAKKO holding za zaujímavú spoluprácu. Pozdravujem kolegov na Ukrajine a želám im veľa vytrvalosti a entuziazmu v ďalšej náročnej práci.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: