mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

6.11.08

Manažérske kompetencie: NRK SOPK

05.11.2008 sme v spolupráci s NRK SOPK zorganizovali seminár Manažérske kompetencie. Som veľmi potešená, že je medzi manažérmi o túto tému záujem a to preto, lebo:


- Rozvoj manažmentu sa postupne stáva neoodeliteľnou súčasťou života našich firiem.
- Ľudia vo firmách začínajú byť vnímaní ako zdroj konkurenčnej výhody a tým najcennejším, čo firma má.
- Firmy dnes súťažia stále viac tým, čo majú ich zamestnanci v hlave.
- Znamená to výrazný posun v pohľade na ich rozvoj.

Program seminára bol tento:

- Manažérske kompetencie
- Identifikácia kompetencií
- Meranie úrovne kompetencií
- Vyhodnotenie kompetencií
- Rozvoj kompetencií

Ďakujem všetkým prítomným za zaujímavé stretnutie, ktoré sme si spestrili príkladmi z praxe, mnohými cvičeniami a samozrejme tiež knihami.

Pekné myšlienky nájdete v minútovej učebnej stránke: Kubeš, Spillerova, Kurnický: Manažerské kompetence, Grada 2004.

Ďakujem Ing. Machatovej za organizačné zabezpečenie seminára a príjemnú pracovnú atmosféru v NRK SOPK v Nitre.

Žiadne komentáre: