mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

21.11.08

Strategické riadenie: NRK SOPK

V spolupráci s NRK SOPK sme 19.11.2008 uskutočnili seminár Strategické riadenie s týmto programom:

- Systémový prístup
- Definovanie podstaty stratégie
- Strategické analýzy
- Definovanie stratégie
- Realizácia stratégie
- Meranie a vyhodnotenie stratégie

Stratégiu tvorí generálny riaditeľ so svojimi podriadenými. Na seminári boli prítomní konatelia a riaditelia firiem.

Jack Welch vo svojich známych knihách Cesta k víťazstvu a Rovno k veci hovorí, že stratégia je živá, dynamická, zábavná a rýchla hra.

- Ak to má byť hra, tak nesmie byť teoretická a smrteľne vážna.
- Ak má byť rýchla, tak firmy musia bežať, nie vykračovať pomalým tempom.
- Ak má byť zábavná, tak manažéri musia mať z nej radosť a mali by sa tešiť, keď sa ju podarí realizovať.
- Ak má byť dynamická, tak musí reagovať na zmeny a teda aj na "finančnú krízu".
- Ak má byť živá, tak to nesmie byť šanón v kancelárii generálneho riaditeľa, ale musí byť v hlavách a srdciach vrcholových manažérov.

Želám všetkým manažérom, ktorí tvoria a realizujú stratégiu, aby to tak bolo. No a ešte jedna rada od pána Welcha.

Ak chcete zvíťaziť, menej o stratégii hĺbajte a viac konajte.

Potešila ma :-) :-) :-) spätná väzba: 1,08 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie 3). V spätnej väzbe, ktorú som večer čítala, som našla aj tieto vety:

Výborné školenie, maximálne zrozumiteľné, jasné informácie, logicky postavené, efektívne využitý čas. Ďakujem za ochotu podeliť sa o know how, ďakujem za pekný deň. Napísala pani Kováčová, riaditeľka ĽZ, Matador Automotive, a.s. Vráble.

Ďakujem.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: