mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

23.7.09

Akreditácia seminárov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Vážení zákazníci,

s veľkým potešením a radosťou :-) vám oznamujem, že po troch rokoch vývoja seminárov, som získala Akreditáciu MŠ SR pre 2 vzdelávacie projekty a ich moduly:

Riadenie procesov - 56 hodín

- Modul: Procesné riadenie - 8 hodín
- Modul: Výkonnosť organizácie - 8 hodín
- Modul: Analýza a zlepšovanie procesov - 8 hodín
- Modul: Strategické riadenie - 8 hodín
- Modul: Toyota Production System - 8 hodín
- Modul: Systém manažérstva kvality - 8 hodín
- Modul: Projektové riadenie - 8 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti riadenia procesov. Postupnosť modulov je daná metodikou životného cyklu procesov - BPM - Business Process Management a postupom implementácie znalostí v praxi.

Efektívny manažér - 80 hodín

- Modul: Riadenie zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Manažérske kompetencie - 8 hodín
- Modul: Vedenie efektívnych porád - 8 hodín
- Modul: Úspešná prezentácia - 8 hodín
- Modul: Asertívna komunikácia - 8 hodín
- Modul: Vyjednávanie - 8 hodín
- Modul: Vedenie zamestnancov a tímová práca - 8 hodín
- Modul: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov - 8 hodín
- Modul: Riadenie znalostí - 8 hodín
- Modul: Koučovanie - 8 hodín

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť manažérom a podnikateľom komplexné vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja, riadenia a vedenia zamestnancov. Absolvovaním prvých 5 modulov získa manažér základné manažérske a sociálne zručnosti. Absolvovaním ďalších 5 modulov získa manažér vyspelé manažérske a sociálne zručnosti.

Potvrdenie o akreditácii si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve vzdelávacej aktivity.
Popis modulu si zobrazíte kliknutím na zelenú linku v názve modulu.

Ponuku akreditovaných seminárov nájdete tu.
V prípade vášho záujmu o ďalšie informácie: podrobný program jednotlivých modulov, termíny a ceny ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Prajem vám pekné prázdniny a dovolenky a teším sa na stretnutia s vami na akreditovaných seminároch s osvedčením MŠ SR :-) .

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: