mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

20.8.09

David A. Vise a Mark Malseed: Google Story

Nepáchajme zlo!

Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby ľudia boli inteligentnejší - veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta. Mayerová

Kniha je o dvoch sympatických chlapcoch z Googlu, ktorí chcú zmeniť svet. Sergey Brin a Larry Page - zakladatelia Googlu.

Hodnoty: vysoké požiadavky na vzdelanie, inteligencia, pracovitosť, priateľstvo, sloboda akademického sveta, záujem pomáhať ľuďom na celom svete vo vyhľadávaní na webe a to zadarmo.

Google je súčasťou folklóru Silikon Valley. Sergey Brin a Larry Page vytvorili algoritmus, ktorý priniesol kvantový skok vo vyhľadávaní na webe.

Google našiel kúzelný elixír, ako premeniť klikanie na peniaze - reklamu vzťahujúcu sa k výsledkom hľadania. Google demokratizuje znalosti. Google vniesol revolúciu do svetového odvetvia a zásadne ju zmenil.

Model riadenia:

Nízka úroveň hierarchie, hustá sieť laterálnej komunikácie, na základe ktorej ľudia prispievajú mimoriadne podnetnými myšlienkami a dostávajú nezvyklé odmeny, tímový prístup k vývoju nových produktov a firemné krédo, ktoré vyzýva, aby na prvom mieste bol zákazník.

Brin s Pagom chápu, že tým, na čom v nespojite sa vyvíjajúcom svete záleží najviac, nie je konkurenčná výhoda firmy v nejakom konkrétnom čase, ale evolučná výhoda v priebehu času.

Brin a Page vymysleli najlepší algoritmus na vyhľadávanie, ktorý zdokonalili do maximálnej efektívnosti.

Model riadenia firmy je, podobne ako elitná technická univerzita, založený na malých pracovných jednotkách, veľkom experimentovaní, na poskytovaní živej spätnej väzby medzi kolegami. Takáto intelektuálna klíma firmy odráža akademické hodnoty, lebo poskytuje priestor na diskusie a odmeňuje zásluhy.

Postavenie a hierarchia nemá v Googli žiadny význam. Google je organizovaný ako internet, je vysoko demokratický, tesne prepojený a plochý.

Do firmy prijímajú iba tých najlepších z najlepších. Google zamestnáva najšikovnejších ľudí tejto planéty, ktorí riešia najzaujímavejšie problémy sveta. Starostlivosť o zamestnancov v Googli je na veľmi vysokej úrovni.

Prikazovanie a kontrola sú nepoužiteľné, keď zamestnanci sú najšikovnejší ľudia tejto planéty. Kontrola je v Googli - podobne ako na internete, alebo v akademickom živote, v rukách rovnoprávnych kolegov, nie je to vzťah manažéra a jeho prisluhovačov.

Systém odmeňovania rozlišuje medzi tými, ktorí prinášajú veľkú hodnotu a tými, ktorí ju neprinášajú.

Vývoj a inovácie produktov môžete sledovať na webe, kde sa nám každý deň zobrazuje jednoduché a príjemné logo - vstup do sveta vyhľadávania na webe. Inovácie v Googli humanizujú prácu, preto majú veľkú nádej na úspech.

Google je vysoko prispôsobivý, nevymedzuje podnikateľskú oblasť. Google je webová služba, kde zajtrajšia ziskovosť závisí od dnešnej schopnosti vývoja.

Google je internetovou spoločnosťou druhej generácie, zarába peniaze. Po 10 rokoch podnikania je celková hodnota akcií Googlu väčšia ako GM, Disney a Yahoo spolu. Vysokou mierou sa o to pričinili investori zo Silikon Valley. Iste viete, že Google zarába peniaze zo sponzorovaných odkazov na webe.

Google sa zameriava nielen na vyhľadávanie na internete, ale zaoberá sa aj molekulárnou biológiou a genetikou. Google pracuje na digitalizácii svetových knižníc, čo bude mať v budúcnosti dopad na vzdelávanie a sociálnu sféru na celom svete.

Úžasné. Takto si predstavujem úspešnú firmu.

Kniha Google story hovorí prekrásnym spôsobom o tom, ako Brin a Page premenili svoje hodnoty v realitu a podľa nich aj v súčasnosti konajú. Brin a Page sú vizionári, sú skvelým príkladom manažérov v pracovnej aj osobnej rovine.

Knihu si môžete kúpiť kliknutím na jej obrázok.

Držím chlapcom z Googlu palce. Ďakujem im za pekné produkty, ktoré používame a želám im veľa dobrých nápadov na webe.

Google.

MK

Žiadne komentáre: