mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.8.09

Manažér 21. storočia

V spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a Žiline pripravujeme od septembra 2009 cyklus odborných seminárov v oblasti riadenia organizácie a osobného rozvoja manažérov.

Cieľom seminárov je sprostredkovať vám najnovšie poznatky v uvedených oblastiach manažmentu a zamerať vašu pozornosť na budúcnosť vašej firmy a spôsob riadenia organizácie v 21.storočí.

Bratislavská regionálna komora SOPK:

- Základné manažérske zručnosti: 17.09.2009
- Strategické riadenie: 08.10.2009
- Inovačný manažment: 29.10.2009 - NOVINKA !!!
- Riadenie zmien: 13.11.2009 - NOVINKA !!!
- Výkonnosť zamestnancov: 26.11.2009
- Toyota Production System: 10.12.2009

Viac informácií vám poskytne organizačný garant:

Mgr. Daniela Bestrová
vedúca ekonomicko-právneho oddelenia
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297

Žilinská regionálna komora SOPK:

- Strategické riadenie: 29.09.2009
- Inovačný manažment: 14.10. - 15.10.2009 - NOVINKA !!!
- Time management: 21.10. - 22.10.2009 - NOVINKA !!!

Viac informácií vám poskytne organizačný garant:

Katarína Gacíková
manažérka pre vzdelávanie a marketing
e-mail: sekcieza@za.scci.sk
tel: 041/7235103

Účastníci obdržia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou pre semináre akreditované Ministerstvom školstva SR.

Teším sa na stretnutia s vami.

MK

Žiadne komentáre: