mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

29.11.10

Siemens s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

V novembri 2010 sme sa dohodli so spoločnosťou Siemens s.r.o. na spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Predmetom spolupráce je zmena procesnej architektúry v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry spoločnosti.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za prejavenú dôveru. Som potešená možnosťou pracovať pre koncern, v ktorom som pred niekoľkými rokmi tiež pracovala.

Verím, že spolupráca a výsledky projektu budú užitočným podkladom pre riadenie procesov tejto spoločnosti, ktorá je známa vysokými štandardmi projektového riadenia a riadenia kvality.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: