mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

5.4.11

Modely riadenia: Nový cyklus vzdelávania

MODELY RIADENIA

Vážení zákazníci, predstavujem vám nový cyklus vzdelávania, na ktorom sa dozviete o modeloch riadenia významných svetových firiem a ich manažéroch.

Ako vznikol cyklus vzdelávania?
Cyklus vzdelávania vznikal v priebehu 4 rokov (2008-2011). V modeloch riadenia vám chcem predstaviť pozoruhodné firmy, ktoré zaujali svet svojou výnimočnosťou. Ich modely riadenia sú jedinečné. Každá firma má svoj vlastný model riadenia, pretože ho vytvorili konkrétni ľudia, v konkrétnej firme. Spoločnou vlastnosťou modelov riadenia je ich záujem o inovácie. Všetky uvedené firmy si zaslúžia náš obdiv a uznanie.

Prečo sa zaoberám modelmi riadenia?
- Sledujem nové trendy vo vývoji svetového manažmentu.
- Zaujíma ma vývoj procesného riadenia, ďalšie prístupy k manažmentu firmy a ich súvis.
- Uvažujem nad tým, ako je možné dosiahnuť vysokú výkonnosť firmy.
- Hľadám odpoveď na otázku: Aký model riadenia by bol vhodný a optimálny?
- Porovnávam modely riadenia slovenských firiem a významných svetových firiem.

Čo je model riadenia?
Model riadenia je spôsob, akým manažéri vykonávajú svoje procesy: strategické, zákaznícke, personálne, inovačné a manažérske. Patria sem aj organizačné formy a spôsoby správania manažérov: ako sa manažér správa k sebe, k zamestnancom a ako udržiava v svojom živote rovnováhu.

Model riadenie je dôležitý preto, lebo to, čo najviac obmedzuje výkonnosť organizácie, nie je prevádzkový model, ani podnikateľský model, ale jeho model riadenia. Byť lepší, pohotovejší, lacnejší, rýchlejší už dnes nestačí. Je treba zmeniť model riadenia organizácie. Inovácie manažmentu majú v porovnaní s inými druhmi inovácií nedosiahnuteľnú schopnosť vytvárať zásadné a trvalé zmeny konkurenčnej výhody.

Ktoré modely riadenia vám predstavím?
- Toyota
- Maverici
- Virgin
- Google

Na čo nám slúžia modely riadenia?
Mohli by byť pre nás vzorom. Modely riadenia sa nedajú kopírovať, slúžia nám na inšpiráciu. Aký bude váš model riadenia, závisí len a len na vás. Prajem vám pri jeho tvorbe veľa šťastia.

Modely riadenia: Článok
Modely riadenia: Produktový list
Modely riadenia: Vzdelávací cyklus

Teším sa na stretnutia s vami.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: