mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.8.11

Budúcnosť procesného riadenia: Slovak Telekom, a.s. Bratislava

17.08. a 18.08. 2011 sme v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava ukončili rozsiahly vzdelávací program:  

R I A D E N I E  P R O C E S O V
modernou a vysoko aktuálnou témou
B u d ú c n o s ť   p r o c e s n é h o   r i a d e n i a

D1: 17.08.2011
Súčasná organizácia
3C: zákazník, konkurencia, zmena

Procesné riadenie
Vznik a vývoj procesného riadenia, princípy, metódy a nástroje procesného riadenia.

Zmeny v organizácii
Procesná - druhy zmien
Efektívna - produktivita organizácie - rastové stratégie
Výkonná - produktivita ľudí - potenciál

Moderný manažment
Zásady moderného manažmentu: štandardizácia, špecializácia, koordinácia cieľov, hierarchia, plánovanie a kontrola, odmeňovanie.

Efektívnosť
Moderný manažment nie je iba súbor užitočných nástrojov a techník. Je to paradigma - viac ako spôsob myslenia, je to svetový názor, hlboké presvedčenie o tom, ktoré typy problémov stojí za to riešiť. Bol vyvinutý na paradigme efektívnosti = riešení problémov neefektívnosti. Pomáha zásadným spôsobom zvyšovať výkonnosť podnikov.

Byrokracia
S rastom produktivity rastie aj byrokracia: štandardizované postupy, nalinkované popisy práce, hierarchické ciele, organizačná štruktúra. Byrokratický systém z technického hľadiska dosahuje najvyššiu efektívnosť a je najracionálnejším prostriedkom výkonu zvrchovanej moci nad ľudskými bytosťami. Je presný, stabilný, prísny, spoľahlivý a vyžaduje disciplínu. Sústreďuje sa na jeden problém: ako maximalizovať prevádzkovú efektívnosť a spoľahlivosť. Zaisťuje vysokú mieru vypočítateľnosti výsledkov. Taylor, Fayol, Weber - sú už 90 rokov mŕtvi.

Pravidelnosť
Vďaka pravidelnosti je práca manažérov ľahšia, lebo pomáha odstraňovať odchýlky a formulovať predpovede. Stále viac však platí, že žijeme v nepravidelnom svete, v ktorom nepravidelní ľudia používajú nepravidelné prostriedky, ktoré prinášajú nepravidelné zisky. V 21. storočí pravidelnosť neprináša prvoradú výkonnosť.

Obmedzenia
Náš pokrok je doposiaľ obmedzovaný našimi manažérskymi paradigmami - efektívnosť a byrokracia.

Predvídateľnosť
Ak je cieľom organizácie vytvoriť organizáciu, ktorá je vysoko prispôsobivá a ľudská, tieto zásady sú nedostatočné a často aj škodlivé.

Výzvy
Najzákladnejšia otázka pre každú firmu 21. storočia je: Meníme sa tak rýchlo, ako sa mení svet okolo nás? Cieľom je vybudovať organizácie, ktoré budú schopné nepretržitej zmeny bez zraňujúcich otrasov. Premeniť hlboké zmeny skôr v automatický proces - vybudovať organizácie, ktoré sú schopné nepretržitej sebaobnovy bez výskytu krízy. Zmena musí byť automatická, spontánna, nepretržitá - učenie a prispôsobivosť organizácie, zameraná na príležitosti.

Organizácia budúcnosti
Inovácie + rýchla reakcia na zmenu + rozvoj ľudského kapitálu + manažér osobnosť.

Literatúra:
Gary Hamel & Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, Praha, 2009

Žiadne komentáre: