mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.8.11

Budúcnosť procesného riadenia: Slovak Telekom, a.s. Bratislava

D2: 18.08.2011
Inovačný manažment
Inovácia, 4 druhy inovácií – inovácie prevádzkových procesov, inovácie produktov, inovácie stratégie, inovácie manažmentu.

Inovácie manažmentu
Čo robí manažér, ako organizuje prácu a ako sa správa. Najprogresívnejšie inovácie, ktoré prinášajú firme dlhodobú konkurenčnú výhodu.

Procesy riadenia organizácie
Strategické. zákaznícke, personálne - modely riadenia organizácií.

Inovačná organizácia
Inovácia je koktejl namiešaný z nových myšlienok, tímovej práce a schopnosti viesť ľudí. Tvorivý čin kvitne v prostredí vzájomného podnecovania, spätnej väzby a konštruktívnej kritiky - inými slovami v tvorivom spoločenstve.

Poslušnosť, usilovnosť a odborné znalosti je dnes možné kúpiť za babku. Sú to globálne komodity. Zamestnanci, ktorí dodržiavajú pravidlá, majú zanedbateľnú cenu z hľadiska konkurenčnej výhody, ktorú vytvárajú. Znalosti sa stávajú zameniteľnou komoditou, strácajú mnoho zo svojho potenciálu pre vytváranie konkurenčnej výhody.

Pokiaľ chceme obsadiť hospodárske výšiny v tvorivej ekonomike, potrebujeme zamestnancov, ktorí nebudú iba poslušní, usilovní a bystrí, ale musia byť plní chuti, trochu blázni a vytrvalí.

Iniciatívnosť, tvorivosť a vášnivé zaujatiedary. Sú to dobročinné príspevky, ktoré zamestnanci podľa okamžitej situácie, deň po dni, každým okamžikom a podľa svojho rozhodnutia, organizácii buď venujú, alebo nevenujú. Nie je možné ich od nich vymáhať.

Aké sú prekážky, ktoré stoja v ceste k dosiahnutiu tohto stavu - organizačnej blaženosti?

Príliš mnoho manažmentu, príliš málo slobody.
Príliš mnoho hierarchie, príliš málo spoločenstva.
Príliš mnoho nabádania, príliš málo účelu.

Krása, pravda, láska, služba, múdrosť, spravodlivosť, sloboda, súcit. To sú morálne príkazy, ktoré už celé roky prebúdzali ľudské bytosti k mimoriadnym výkonom.

Veľmi ma teší, že téma manažérov v ST zaujala. Zhodli sme sa v názore, že takýto manažment vyžaduje zmenu názorov, vybudovanie dôvery, uvedomenie si hodnôt a vytvorenie kultúry, ktorá tieto cnosti podporuje.

Literatúra:
Gary Hamel & Bill Green, Budúcnosť manažmentu, Management Press, Praha, 2009

Žiadne komentáre: