mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

12.9.11

Efektívny manažér: sebavzdelávanie

Vážení zákazníci, milí priatelia,
dnes, 12.09.2011, začíname
 slobodný a otvorený cyklus vzdelávania

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R
zameraný na vaše
S e b a v z d e l á v a n i e

Pre uvedenú formu vzdelávania som sa rozhodovala asi 1 rok. Možno si položíte otázku, čo ma k tomu viedlo. Odpovede sú jednoduché. Sú to predovšetkým vaše požiadavky na nové formy vzdelávania. Ja osobne budem rada, ak sa budete vzdelávať týmto spôsobom, ktorý vám ušetrí váš vzácny čas a získate tým tiež lepší prehľad o obsahu vzdelávania, pre ktoré si môžete následne objednať prednášku, diskusiu, alebo cvičenia.

Vzdelávanie je slobodné:
- môžete sa rozhodnúť pre čas, kedy budete študovať,
- môžete si vybrať témy, ktoré vás zaujímajú,
- môžete sa rozhodnúť, či si objednáte osobnú prednášku, diskusiu, alebo cvičenia,
- môžete sa rozhodnúť pre ukončenie vzdelávania osvedčením MŠ SR.

Vzdelávanie je otvorené:
- každý týždeň v pondelok budú zverejnené slidy na uvedené témy,
- podklady k štúdiu budú zverejňované na blogu, FB a web stránke,
- budem rada, ak k uvedeným témam napíšete komentáre, prípadne vyjadríte vašu spokojnosť kliknutím na +1, alebo like na FB.

Možno vás bude zaujímať, že každú z hlavných tém som spracovávala asi 1 rok. Boli to pre mňa nielen veľké interné projekty, ale získané vedomosti mi veľmi pomohli v osobnom a pracovnom živote. Komunikácia, koučovanie a osobný rozvoj sú pre mňa osobne najkrajšie témy, akými som sa zaoberala asi 3 roky. :-) Budem preto veľmi šťastná, ak sa vám uvedené témy budú páčiť a budú pre vás takým vodítkom v živote, ako boli pre mňa pred niekoľkými rokmi.

Želám vám veľa radosti a pozitívnych zážitkov pri štúdiu.

Pozdravuje vás

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: