mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

21.1.12

Projektové riadenie: služby

PROJEKTOVÉ RIADENIE
Projekt je organizovaný vývoj hmatateľného alebo nehmatateľného koncového produktu, ktorý má jasne stanovený začiatok a koniec a je preukázateľne realizovateľný.


Inicializácia projektu
- Metodika projektového riadenia
- Definovanie požiadaviek zákazníka
- Audit projektového riadenia
- Vzdelávanie projektového riadenia

Príprava projektu
- Plánovanie
- Organizovanie
- Vedenie tímu
- Komunikácia
- Riadenie rizík
- Motivácia
- Kick off projektu
   
Realizácia projektu
- Delegovanie
- Koordinácia
- Kontrola

Ukončenie projektu
- Spracovanie záverečnej správy
- Meranie spokojnosti zákazníka
- Odmeňovanie
- Spracovanie skúseností z projektu
- Kick out projektu

Projektové riadenie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: