mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.1.12

Projektové riadenie: článok

PROJEKTOVÉ RIADENIE

V decembri minulého roku, som cez facebook dostala správu z Thajska. V správe ma majiteľ jednej slovenskej firmy požiadal o pomoc s riadením firmy. Po výmene ďalších dvoch - troch správ, sme usúdili, že vo firme je potrebné zaviesť projektové riadenie. Bol to pre mňa silný impulz na to, aby som sa zamyslela nad projektmi, ktoré som robila a poradila mladým manažérom, čo a ako majú robiť.

Rozhodla som sa, že svoje projektové skúsenosti zhrniem a vypracujem balíček služieb s názvom Projektové riadenie. Celý január som sa preto venovala projektovému riadeniu: procesom projektového riadenia, manažérskym zručnostiam, ktoré sú k tomu potrebné, vzdelávaniu a projektovej dokumentácii.

Kedy je vhodné implementovať projektové riadenie:

- Pri zavádzaní procesného riadenia. 
- Pri zlepšovaní procesov a zmene organizácie práce.
- Pri koordinácii práce viacerých tímov na jednej zákazke.
- Pri zmene organizačnej štruktúry.
- Pri zavádzaní maticovej organizačnej štruktúry.
- Vo firme, ktorá nemá organizačnú štruktúru a chce zaviesť novú organizáciu práce.
- Pri poskytovaní služieb viacerým zákazníkom. 
 
Hlavné výhody projektového riadenia:

- Zlepšenie riadenia zamestnancov.
- Zlepšenie organizácie práce.
- Zlepšenie sledovanie plnenia úloh.
- Optimalizácia práce zamestnancov.
- Sprehľadnenie ekonomiky práce.
- Zavedenie poriadku a disciplíny.
- Zlepšenie kvality výstupov.
- Zlepšenie času dodania výstupných produktov.
- Štandardizácia dokumentácie riadenia.
- Zvýšenie zisku firmy.

Písať o projektovom riadení pre mňa hlavne znamená myslieť na projekty, ktoré som viedla ako projektová vedúca, prípadne konzultantka, spomínať na ľudí s ktorými sme spolu niečo tvorili a tešiť sa zo skúseností, ktoré sme nadobudli. Mnohé projekty začali definíciou problému, pričom riešenia neboli na začiatku celkom jasné. Až na projekte sme si vyskúšali a overili nové metodiky, postupy a spoluprácu. Rástli sme spolu so zákazníkmi. Dôležité neboli naše úvodné znalosti, ale odvaha, pracovitosť, vytrvalosť a možnosť kreatívne pracovať. Rozhodujúca bola najmä obrovská dôvera a podpora vrcholového manažmentu, za ktorú aj dnes ďakujem manažérom v týchto firmách: Pekný koniec januára (a nezamrznite) vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: