mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.5.12

Marketing: služby

MARKETING
Marketing je spôsob, ako zladiť to, čo potrebuje a chce vonkajší svet, s poslaním, zdrojmi a cieľmi organizácie.  

Vzdelávanie
- Strategické riadenie 

Audit
- Audit marketingu 

Modelovanie a dokumentovanie procesov 
- Vypracovanie marketingovej stratégie
   - Definovanie skupín produktov
   - Definovanie trhových segmentov
   - Vytvorenie BSM pre trhové segmenty
   - Definovanie cenových stratégií
   - Definovanie distribučných kanálov
- Vypracovanie plánu marketingovej komunikácie
- Vypracovanie marketingového plánu

Meranie výkonnosti procesov 
- Meranie úspešnosti marketingovej komunikácie
- Vyhodnotenie marketingového plánu

Zlepšovanie procesov 
- Zmeny marketingovej stratégie
- Zmeny a inovácie produktového portfólia
- Zmeny zákazníckeho portfólia
- Zmeny matice BCG
- Zmeny marketingovej komunikácie
- Zmeny marketingového plánu
- Optimalizácia procesov marketingu
- Podpora implementácie informačného systému marketingu

Marketing: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: