mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

14.5.12

Strategické riadenie: produkty

STRATEGICKÉ RIADENIE 
Skoková zmena výkonnosti sa dosahuje dobrou víziou a stratégiou podniku.
Eliyahu M. Goldratt


MetSM: metodika strategického riadenia
- Metodika Balanced Scorecard 

DocSM: dokumenty strategického riadenia
- Katalóg dokumentov strategického riadenia
- Vzdelávanie: slidy prednášok, cvičenia, formuláre, pracovné zošity
- Teória: strategické riadenie, MÚS, MM
- Príklady smerníc strategického riadenia
- Príklady strategických analýz (CSF, STEEP, SWOT, konkurencie, Porter)
- Príklady strategických dokumentov (hodnoty, etický kódex, vízia, stratégia, pravidlá riadenia)
- Príklady procesnej mapy
- Príklady a formuláre strategickej mapy (strategické ciele a KPI)

WebSM: postup a metodika BSC, dokumenty a strategické mapy na webe
- ProjektSM: postup projektu Balanced Scorecard
- MetSM: metodika strategického riadenia
- DocSM: dokumenty strategického riadenia
- Príklady strategických máp na webe

Strategické riadenie: produkty

Cena
MetSM: 300 €
DocSM: 700 €
WebSM: 1300 €

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: