mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.12.13

Znalostný portál-3

Duševný potenciál organizácie sú pracovníci so svojimi schopnosťami tvoriť a využívať svoje vedomosti a zručnosti.

AKO?

Asi budete prekvapení, keď vám napíšem, že svoje znalosti neriadim procesom, ani informačným systémom. Moje riadenie znalosti je založené na sebariadení, sebavzdelávaní a sebamotivácii. Tieto tri veci určujú, ako rozmýšľam, ako pracujem a ako som postupovala aj pri tvorbe znalostného portálu.

Sebariadenie
Nikto ma neriadi, riadim sa sama. Nikto ma nenúti robiť znalostný portál, rozhodla som sa sama, pretože to pokladám za dôležité. Svoje znalosti veľmi dobre poznám, nevyhľadávam znalostného pracovníka. Nemám nikoho nad sebou, komu by som reportovala, čo viem. Znalosti odovzdávam priamo vám-zákazníkom, nie manažérom, ktorí by rozhodovali o mojom osude. Musím priznať, že svoje znalosti nemeriam, ale vždy sa veľmi teším, keď sa niečo nové naučím a rozšírim znalostný portál. Keď pridám novú znalosť do znalostného portálu, neodmeňuje ma šéf, ale odmeňujú ma priamo zákazníci. Moje znalosti nehodnotí šéf a nehodnotím ich ani ja. Pravidelne však sledujem svoj mesačný progres a celkový ročný progres. Na zvyšovanie úrovne mojich znalosti nikto nedohliada. O svoj osobný rozvoj sa starám sama, pretože ma nové veci úžasne zaujímajú. 

Sebavzdelávanie
Vzdelávam sa sama. Neoceniteľným zdrojom inšpirácie sú pre mňa nové knihy. Knihy milujem. Knihy nielen čítam, ale po prečítaní knihy napíšem najdôležitejšie myšlienky, postrehy a skúsenosti o ktoré sa chcem podeliť s vami zákazníkmi. Najkrajšie knihy spracujem do formy minútových učebných stránok a web knihy, ktoré publikujem na blogoch.

Sebamotivácia
Blogovanie je pre mňa synonymom slobody. Sloboda je pre mňa tá najvyššia motivácia pre prácu. Pri písaní príspevkov na blogy si triedim myšlienky, pričom rozmýšľam nad tým, čo vám chcem povedať, aby som vás potešila, aby príspevok bol pre vás zaujímavý a aby vás inšpiroval pri vašej práci. Mojim hlavným zámerom je rýchla podpora a pomoc manažérom prostredníctvom informácií o manažmente na blogu-procesná organizácia, podpora vzdelávania na blogu-vzdelávanie, podpora sebavzdelávania na blogu-slobodná organizácia, pomoc pri rýchlom vyhľadávaní kníh pre manažérov na blogu-knihy a základné informácie o manažmente pre mladých manažérov na blogu-znalosti. Veľmi ma teší, keď si príspevky na blogoch čítate a uvažujete o tom, čo je v nich napísané. Som potešená, keď viem, že sa vám príspevky páčia a sú pre vás užitočné. To ma najviac teší. 

Postup tvorby znalostného portálu BPM
Pri tvorbe znalostného portálu som postupovala nasledovne:  

Príprava znalostného portálu
- Vytvorenie metodiky tvorby znalostného portálu:
  zásady, štruktúra, obsah, technológia, verzie, propagácia.
- Definovanie zásad znalostného portálu:
  jednoduchosť, komplexnosť, kompatibilita so službami BPM.
- Definovanie štruktúry znalostného portálu:
  podľa skupín procesov.
- Definovanie vstupov do znalostného portálu:
  projekty, semináre, knihy.
- Určenie technológie znalostného portálu:
  MS Word, MS Excel, MS Power Point, server, Google Doc, databáza. 
- Definovanie verzií znalostného portálu:
  pdf verzia, web verzia. 
- Definovanie spôsobu propagácie znalostného portálu:
  web, blogy.
Príprava podkladov do znalostného portálu
- Konverzia tacitných znalostí na explicitné.
- Sumarizácia znalostí z projektov.
- Sumarizácia znalostí zo seminárov.
- Sumarizácia znalostí z kníh.
Vytvorenie znalostného portálu-pdf verzia
- Vytvorenie štruktúry znalostného portálu.
- Vytvorenie pdf verzie dokumentov.
- Uloženie dokumentov na servri.
- Vypracovanie katalógu dokumentov.
- Priradenie linky ku každému dokumentu.
- Umiestnenie katalógu dokumentov v Google Doc.
Vytvorenie znalostného portálu-web verzia
- Vytvorenie štruktúry znalostného portálu v databáze.
- Nahratie postupov, dokumentov a príkladov.
- Priradenie liniek k dokumentom.
- Generovanie html stránky.
- Umiestnenie html stránky na servri.
Propagácia znalostného portálu
- Vypracovanie používateľskej príručky.
- Výpočet ceny produktu.
- Vypracovanie produktového listu produktu.
- Publikovanie produktového listu na blogu-procesy.
- Publikovanie produktového listu na web stránke.

Odovzdávanie znalostí zákazníkom
Znalostné portály firiem slúžia prevažne na interné použitie-evidenciu znalostných pracovníkov, výmenu znalostí medzi zamestnancami, štandardizáciu procesov, rýchle vyhľadanie potrebnej znalosti a riadenie zamestnancov. Zásadný rozdiel znalostného portálu BPM oproti firemným znalostným portálom je v tom, že vznikol na základe požiadaviek zákazníkov a je určený vám, zákazníkom: manažérom, študentom a každému, koho zaujíma BPM (Business Process Management) a veci s tým súvisiace.

Znalostný portál-3: článok

Peknú predvianočnú atmosféru vám želá

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: