mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

5.12.13

Znalostný portál-2

Skutočný rozdiel medzi webom a firmou nie je v použitej technológii, ale v systéme hodnôt.

PREČO?

Hodnoty
Keď som začala pracovať ako samostatná konzultantka (2006), môj názor na riadenie znalostí sa radikálne zmenil. Znalosti som neriadila, ale všetko, čo som robila, som zverejňovala na blogu. Prvý podstatný rozdiel oproti firme bol v slobode prejavu. Sloboda bola pre mňa tá najvyššia hodnota, ktorú som vyznávala a vyznávam. Prakticky to znamenalo, že som slobodne vyjadrovala svoje názory a delila sa so zákazníkmi o všetky novinky, ktoré som prežila na školeniach, alebo na projektoch. Slobodný človek dopraje slobodu aj iným, pretože pozná jej hodnotu, čo okamžite vyvolá medzi ľuďmi dôveru. Otvorená komunikácia na internete je pre mňa do dnešného dňa tou druhou najvyššou hodnotou. Možno sa pýtate, prečo to všetko robím? Veľmi som si priala, aby informácie a znalosti sa šírili okamžite, bezprostredne a transparentne. Vychádzala som z predpokladu, že keď človek poctivo podniká, nemá čo skrývať, tajiť a zahmlievať. Nemusí sa báť ani konkurencie, pretože základný princíp trhu je predsa súťaž. Zákazník si môže vybrať, čo sa mu najviac páči, koho osloví, čo sa mu najviac hodí pre jeho plány. Chcela som dopriať slobodu výberu aj zákazníkom.

Účel
Tým najsilnejším pocitom pre mňa však bolo pomáhať manažérom vo firmách a to okamžite-cez internet. Písanie ponúk a zdĺhavé výberové konania som úplne pustila z hlavy. Veľmi som si želala pozdvihnúť úroveň konzultačných služieb na Slovensku iným, modernejším spôsobom, ako bolo zvykom. Zdalo sa mi úplne úžasné osloviť manažérov vo firmách cez internet. Na internete si môžu ľudia pozerať veci kedy chcú, ako dlho chcú, kedy majú čas, kedy ich naozaj niečo zaujíma, kedy naozaj niečo potrebujú. Všimnite si, že mi odpadli návštevy manažérov a nudné prezentácie o firme. Na mojich blogoch a web stránke nájdu manažéri okamžite všetko, čo ich zaujíma a o čom môžu doma pokojne rozmýšľať.

Komunikácia
Základným komunikačným nástrojom so zákazníkmi boli a sú pre mňa blogy a facebook. Moje prvé príspevky na blogu boli veľmi rozpačité, vôbec som nevedela písať články. Skôr som vyjadrovala svoje pocity a radosť z práce. Keď som v roku 2007 začala písať na prvý blog, zákazníkom sa to veľmi páčilo, ale bývalí kolegovia ma považovali za blázna. V roku 2008 sme s kolegom Vaškom Kalendom písali na znalostnom portáli BPM o výrobnom systéme firmy Toyota. Požiadali sme o pomoc najväčších slovenských expertov na TPS-tiež konzultantov, ale všetci odmietli spoluprácu. Keď som o tom vtedy uvažovala, myslela som si, že tým hlavným dôvodom sú peniaze. Prečo by mali robiť niečo zadarmo? Dnes viem, že to neboli iba peniaze, ale rozdielny systém hodnôt. My sme blogovali nielen zadarmo, ale hlavne slobodne a s obrovským nadšením a nasadením. Tešilo nás, že povieme manažérom úžasne zaujímavé veci a môžeme sa s nimi na blogu o tom porozprávať. Nebola v tom ani manipulácia, ani iný obchodný zámer. Úprimnosť a otvorenosť sa nám ale niekoľkonásobne vrátili.

Spolupráca
Možne neuveríte, ale všetky projekty, ktoré som robila ako samostatná konzultantka, vznikli tak, že si ma zákazníci našli na internete. Nerobila som žiadny marketing, neplatila som za reklamu, ani som neorganizovala marketingové akcie. V roku 2008 som stála pred veľkým rozhodnutím, ako spolupracovať s firmou na Ukrajine, tak, aby sme nemuseli navzájom cestovať. Ukázalo sa, že zákazníci si vedia nielen vyhľadať konzultanta na internete, ale dokonca chcú s nim aj spolupracovať cez internet. To bola obrovská výzva a tiež zmena. Vedela, som, že ak má byť projekt úspešný, musí mať veľmi dobre premyslený systém komunikácie. Na projekte sme využili všetky možné komunikačné kanály. Musím priznať, že projekt som si doslova užívala. Na projekte som si prakticky vyskúšala, že môj zámer-poskytovať konzultačné služby cez internet, sa dá realizovať. Vyžaduje si však vysoký stupeň empatie, poznania požiadaviek zákazníka a skúsenosti. Na projekte som získala neoceniteľné komunikačné skúsenosti, ale zároveň som si uvedomila, že projekt cez internet musí mať veľmi dobre vopred pripravený systém informácií a znalosti, ktoré sú pre úspešnosť projektu kľúčové. Vtedy sa zrodili moje prvé úvahy o vytvorení znalostného portálu.

Produkt zo služby
Na ukrajinskom projekte sa zrazu ukázalo, že zákazníci túžia po samostatnej práci, nielen z finančných dôvodov, ale aj z prevádzkových dôvodov, napríklad sú ďaleko, sú v zahraničí, alebo pracujú po celom svete. Čím viac si uvedomujem, že zákazníci už nepotrebujú klasické konzultačné služby, pretože všetko si môžu nájsť na internete a urobiť sami. Stačí im poskytnúť správne nástroje, modely, metodiky, formuláre. Nie je to iba otázka peňazí a času, ale hlavne dôvery voči zákazníkom. Prebytok ponuky konzultačných služieb zákazníkov iba znechucuje a vyvoláva u nich pocit neistoty, že veci sú ťažké a že ich nezvládnu. Nie je to však pravda. Uvedomelí zákazníci majú zdravé sebavedomie, vedia čo chcú a vedia si potrebné informácie nájsť na internete. Keď potrebujú pomoc, vedia zavolať a dohodnúť sa na spolupráci. Bola som veľmi milo prekvapená, keď ma pred rokom oslovila jedna firma, ktorej manažéri uvažovali presne tak, ako som vám teraz napísala. Požiadavky zákazníka na podporu projektov cez internet stále rastú. Zákazníkov začínajú rovnako zaujímať nielen naše tacitné-osobné znalosti, ale aj explicitné-dokumentované znalosti, ktoré môžu hneď použiť vo svojej firme. Konzultanti preto stoja pred otázkami, ako vyrobiť zo svojich tacitných znalostí explicitné, alebo inými slovami, ako premeniť služby BPM na produkty BPM. Pre mňa to bol veľmi silný dôvod pre vytvorenie znalostného portálu.

Vzdelávanie
Podobný trend sledujem aj v oblasti vzdelávania. To, čo manažérom najviac chýba, nie sú peniaze, ale čas. Manažéri, hlavne tí mladí, chcú všetko rýchlo. Rýchlo chcú byť vzdelaní, rýchlo musia rozhodovať, rýchlo musia konať, rýchlo chcú mať výsledky. Netvrdím, že je to správne, ale to si želajú zákazníci. Myslím si, že najrýchlejšia cesta vzdelávania k zákazníkovi je prostredníctvom internetu. Zákazníci však netúžia po informáciách, tých majú na internete dosť. Zákazníkov zaujímajú komplexné informácie k danej téme: slidy, hry, cvičenia, videa, obrázky, knihy, minútové učebné stránky, články, odkazy na web stránky. Na seminároch zákazníci požadujú, aby dostali formuláre, otázky, príklady z praxe, metodiky, ktoré im okamžite po návrate zo školenia pomôžu uplatniť teoretické vedomosti v praxi. Zákazníci uvažujú správne. Pre lektorov to znamená, že nároky na nich stúpajú. Musia uspokojiť nielen požiadavky na kvalitu vzdelávania, ale aj na rýchlosť, prípadne náklady na vzdelávanie-najlepšie zadarmo. Všetky tieto požiadavky je možné splniť tak, že zákazníci nebudú míňať svoj čas, energiu a peniaze. Pokiaľ im na vzdelaní naozaj záleží, môžu predsa študovať aj sami, pričom podklady k vzdelávaniu môžu dostať kvalitne, okamžite a s čo najnižšími nákladmi. Vzdelávanie budúcnosti bude podľa mňa založené na sebavzdelávaní. Podpora vzdelávania a sebavzdelávania manažérov boli pre mňa ďalšie silné dôvody, pre vytvorenie znalostného portálu.

Zhrnutie
Hlavné predpoklady pre vytvorenie znalostného portálu boli tieto:

Hodnoty
sloboda, dôvera, poctivosť.
Komunikácia
otvorená, úprimná, moderné komunikačné technológie.
Informácie
transparentné, rýchle, aktuálne.
Spolupráca
moderná-cez internet, založená na poznaní požiadaviek zákazníka, empatii, skúsenostiach.

Hlavné dôvody, prečo som vytvorila znalostný portál boli tieto:

Účel
- Podpora manažérov pri riadení firmy.
- Zvýšenie úrovne konzultačných služieb.
- Spolupráca so zákazníkmi cez internet.
- Podpora samostatnosti zákazníka.
- Zvýšenie úrovne vzdelávania.
- Poskytovanie komplexných informácií pre manažérov.
- Podpora sebavzdelávania.

Znalostný portál-2: článok

Pekného Mikuláša vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: