mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

3.8.14

Systém manažérstva kvality: Dokumentácia riadenia

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
podľa normy EN ISO 9001

Dokumentácia riadenia


Logo
V jednej významnej slovenskej firme sme mali za úlohu urobiť audit dokumentácie riadenia. Dobre čítate. Zákazník si želal, aby sme posúdili, či v dokumentácii riadenia je všetko, čo vyžaduje norma ISO 9001 a či procesy sa vykonávajú tak, ako je napísané v dokumentácii. Manažér kvality nám odovzdal asi meter fyzickej dokumentácie. Mali sme na to jeden mesiac. Keď som pozrela na dokumentáciu, cítila som sa dosť bezradne. Úloha bola nerealistická a nedávala zmysel. Za mesiac sme mohli namodelovať všetky procesy firmy a ešte aj vygenerovať dokumentáciu riadenia. Aspoň by sme mali istotu, že to, čo je v dokumentácii, ľudia aj robia. Nič sa nedalo robiť, zadanie bolo jasné. Vedela som, že to nemôžeme zvládnuť a tak bolo treba vymyslieť niečo, čím si pomôžeme. Ako obyčajne v takých prípadoch, siahla som po pomôcke-norme ISO 9001. Bol to audit kvality, tak sme z požiadaviek na dokumentáciu vybrali to, čo hovorí norma, zadefinovali sme 10 kritérií a metodika bola na svete. S veľkou nevôľou sme sa pustili s kolegyňou do prezerania dokumentácie. Na moje veľké prekvapenie, hneď v prvom dokumente sme objavili logo inej firmy. Zrazu bol jasný dôvod auditu, aspoň sme si to mysleli.

Moc
Najväčšie prekvapenie nás však čakalo na konci auditu. Na poslednom workshope nás manažér kvality požiadal, aby sme do záverečnej správy napísali to, čo mal už vopred pripravené na jednej A4-ke. Nemohla som tomu uveriť. Uvedomila som si, čo sa vlastne stalo. Celý audit od začiatku smeroval k presadeniu politickej moci vo vrcholových štruktúrach firmy. Vo mne, ktorá som odchovaná na komunistických manieroch moci, sa zrazu niečo pohlo. Celé moje ja sa proti tomu vzbúrilo. Dokumentácia? Tá bola v tomto okamžiku úplne nepodstatná. Najdôležitejšia bola A4-ka. Vo vnútri som sa začala sama sebe smiať. Aká som bola naivná a hlúpa, toľko namáhavej práce sme urobili, aby sme sa dozvedeli toto. Manažérovi kvality som slušne odmietla zapracovať jeho A4-ku do záverečnej správy. Vysvetlila som mu, že norma ISO 9001 nepozná také požiadavky a že jeho A4-ka je v rozpore s kvalitou. Bodka. Norma ma druhýkrát zachránila.

Biznis
Ďalšie dejstvo tohto príbehu sa odohrávalo doma, vo firme. Môj nadriadený sa to dozvedel a zavolal si ma na koberec. Šéfovi som vysvetlila, že politika nepatrí do biznisu a že požiadavky zákazníka boli v rozpore s mojim odborným a morálnym názorom. Aj jemu som odmietla dať požadovanú A4-ku do záverečnej správy. Viete, čo sa nakoniec stalo? Šéf zapracoval A4-ku do záverečnej správy sám a ja som čakala, kedy ma vyhodí z firmy. Svedomie som však mala čisté. Biznis je biznis, opakovala som si cestou domov. A svedomie? Koho zaujíma svedomie v tvrdom biznise?

Vždy, keď niekto argumentuje, že norma je zlá, lebo je iba o dokumentácii, tak si spomeniem na tento príbeh. Norma nie je priatelia zlá. Tá naozaj za nič nemôže. Zlé je tu niečo iné. Len tak mimochodom, norma nie je iba o dokumentácii, ale hlavne o procesoch. 

Systém manažérstva kvality: Dokumentácia riadenia

Peknú nedeľu vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: