mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

10.6.15

Balanced Scorecard: Workshop

BALANCED SCORECARD Balanced Scorecard
- Procesy strategického riadenia
- Základné otázky
- Stratégia a BSC
- Čo je BSC?
- Definovanie a realizácia stratégie
- Perspektívy
- Ciele
- Ukazovatele výkonnosti
- Strategické a operatívne riadenie
- Metodika BSC
- BSC-šesť krokov vývojového procesu
- Zostavenie jednoduchého modelu BSC
- Bariéry k úspešnej implementácii stratégie

Príklady
- Metodika
- Systém
- Ciele
- Ukazovatele výkonnosti

Workshop
- Scorecard L1-ciele, KPI

Balanced Scorecard: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: