mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

19.6.16

Hodnotenie organizácie: Formuláre

HODNOTENIE ORGANIZÁCIE 
Najsilnejšou stránkou modelu EFQM je sebahodnotenie, kontinuálne zlepšovanie, monitorovanie spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a dopadov činnosti organizácie na komunitu.MODEL CAF 2013
Klasické bodové hodnotenie
- Vodcovstvo
- Stratégia a plánovanie
- Zamestnanci
- Partnerstvá a zdroje
- Procesy
- Výsledky orientované na občana/zákazníkov
- Výsledky vo vzťahu k zamestnancom
- Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti
- Kľúčové výsledky výkonnosti


Cenová ponuka
V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: