mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

16.6.16

Samostatnosť: Článok-2

SAMOSTATNOSŤ 
Manažment môže zvládnuť ktokoľvek, pokiaľ má tie správne informácie, nástroje, motiváciu a zodpovednosť.

Zuzka
Vysokoškoláčka Zuzka zavolala, predstavila sa a pekne poprosila o pomoc. Našla si ma na internete. Napísala mail, čo robí, čo potrebuje a zase pekne poprosila a poďakovala. Hneď som jej odpovedala a začali sme bez veľkých rečí a dohôd riešiť jej problém. Pozrela som si jej podklady, ktoré mi poslala mailom. Pozorne som si všetko preštudovala, urobila som si na to názor a spracovala som to, čo potrebovala. V priebehu 2 dní som jej poslala môj návrh riešenia, ktoré si porovnala so svojim riešením. Urobili sme si spätnú väzbu a dohodli sme si termín stretnutia. Zuzka prišla presne. Pekne pozdravila, predstavila sa a hneď na začiatku poďakovala, že som si našla na ňu čas. Stretnutie trvalo presne toľko, ako sme sa dohodli, pretože Zuzka prišla pripravená, vedela čo chce a otvorene hovorila o tom, čo nevie. Ja som bola tiež pripravená. Pracovali sme vysoko efektívne. Urobili sme čo bolo treba a rozišli sme sa. Zuzka slušne poďakovala. Koučing bol platený. Úspešný výsledok mi Zuzka oznámila mailom. Veľmi som sa potešila.

Martin
Martin je manažér vo vysokej funkcii. Nebýva v Bratislave a preto celá komunikácia s ním prebieha mailom a telefonicky. Martin najprv zavolá. V priebehu 5 minút mi povie, čo potrebuje. Pozorne ho počúvam a píšem si poznámky, aby som si zaznamenala dôležité myšlienky. Ďalší deň o tom rozmýšľam, ako by som mu vedela pomôcť. Urobím výber materiálov a spracujem mu podklady pre uvažovanie, ktoré mu čím skôr pošlem. Martin pracuje tiež sám na druhej strane. Moje podklady si porovná so svojimi, doplní si myšlienky, vypracuje sám prezentáciu a pošle mi ju na posúdenie. Potom mi zavolá a odprezentuje, čo sme spolu pripravili. Hovor trvá niekedy aj hodinu. Nič nehovorím, len ho počúvam a robím si poznámky. Spätnú väzbu mu poviem na konci hovoru a napíšem mu ju do mailu. Naša spolupráca je vysoko efektívna, pretože Martin nemá čas na zbytočnosti a ide po podstate vecí. Martin má bohaté manažérske skúsenosti, je vysoko samostatný, zodpovedný, pracovitý, veľa číta. Nepotrebuje, aby som mu hovorila, čo má robiť, to vie aj sám. Potrebuje ale koučing a spätnú väzbu na svoju prácu. Navzájom si absolútne dôverujeme. Keď sa veci podaria, obidvaja máme z toho radosť. Martin slušne a s vďakou vždy poďakuje.

Samostatnosť
Čo majú títo dvaja ľudia spoločné? Sú samostatní, zodpovední, majú výbornú priamu komunikáciu, sú otvorení a úprimní. Vedia poprosiť a poďakovať. Sú slušní. Vedia aké majú silné stránky a vedia kde potrebujú pomoc. Vedia jasne pomenovať problém. Zuzka a Martin na sebe tvrdo pracujú. Vedia čo chcú, neboja sa prekážok a vedia si nájsť na internete pomoc. Pracujú moderne, rýchlo a vysoko efektívne. Sú za spoluprácu povďační a vedia ju oceniť. Výsledky spolupráce nás vždy obojstranne potešia.

Som nadšená. Takto funguje priatelia v dnešnej dobe samostatnosť. Pre takých zanietených ľudí, ako je Zuzka a Martin, som ešte ochotná pracovať a pomáhať im. Má to totiž význam. Posúva ich to neskutočne vpred a dáva im to väčší pocit istoty, že svoju prácu robia dobre. 

Samostatnosť: článok-2

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: