mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

6.10.16

10. výročie samostatnosti-2

10. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI-2 
Ak sa chceme prispôsobiť výzvam dnešného pracovného života, musíme oživiť naše podnikateľské inštinkty a používať ich k vytváraniu nového druhu kariéry. Nech ste ktokoľvek, musíte myslieť ako podnikateľ, ktorý riadi aspoň jeden startup-svoju kariéru. Reid Hoffman, Ben Casnocha

Znalosti
Práca vo firmách bola zaujímavá a náročná, ale rovnako veľa úsilia a námahy som venovala aj práci na internete. Okrem toho, že som písala na 5 blogov a fb, celý rok 2012 som spracovávala produkty a služby BPM, pričom som vytvorila znalostný portál BPM a napísala knihu procesná organizácia. Chcela som zachovať všetky moje poznatky o procesoch v elektronickej forme. V roku 2015 som podobne spracovala workshopy, ktoré som vykonávala v priebehu práce vo firmách. Bola to veľmi náročná práca, ale teší ma, že som ju urobila. To, čo po nás ostane, je to, čo dáme na internet. Práca na internete na obrovský význam, pretože prispieva k digitalizácii dát a k online vzdelávaniu. Snáď som k tomu svojou prácou aspoň trošku prispela.

Sloboda
Otázka slobody sa vinie celým mojim životom. Je to moja základná hodnota a životný postoj. Som slobodný človek a bola by som rada, keby boli slobodní aj ľudia okolo mňa. Veľmi dobre si uvedomujem čo sloboda znamená, čo prináša a čo vyžaduje. Musím konštatovať, že firmy veľmi slobodné nie sú. Ale mohli by byť. Sloboda v práci je veľká téma, ktorá ešte len čaká na svoje objavenie. Veľmi oceňujem iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti robia. Téme slobody v práci som sa aj ja trošku venovala. Prečítala som zaujímavé knihy a na blogu „sloboda“ som zverejňovala zaujímavé poznatky z uvedenej oblasti. Tento blog je úplne otvorený pre samovzdelávanie. Myslím si, že ľudia sa musia najprv zoznámiť s myšlienkami slobody a až keď sa vyskytne nejaká životná situácia, budú pripravení a budú vedieť tieto myšlienky uplatniť v živote. O tom je sloboda. Sloboda sa nedá vynútiť, ani prikázať, musí vyplynúť z potrieb ľudí, z ich vnútra. Je to veľká osobná zmena, ktorá môže priniesť aj pozitívne zmeny v riadení firiem.

Inovácie
Ak by som mala uviesť príklad, čomu som sa počas 10-tich rokov venovala najviac, tak to boli jednoznačne semináre. Začala som ich robiť v roku 2006, niekoľkokrát som ich prerábala, dopĺňala a zveľaďovala. Poslednú veľkú zmenu všetkých seminárov som urobila v roku 2015. V roku 2016 som inovovala aj inovácie. Udialo sa tak na požiadanie zákazníka, ktorý akceptoval ponuku na vzdelávanie. Inováciám inovácií som venovala takmer tri mesiace práce. Vrcholový manažment firmy však rozhodol, že musia šetriť a tak vzdelávanie zrušil. Tak to vo firmách chodí, ako vidíte. Rozhodli o svojej budúcnosti. Rozhodli o tom, že zamestnanci, ktorí mali záujem o inovácie, už o ne nebudú mať záujem. Manažment, ktorý v dobe inovácii nechce venovať pozornosť inováciám, je zlý manažment a teda aj budúcnosť firmy je neistá. Šetriť treba, ale v dobe inovácií je potrebné hlavne investovať do zamestnancov, aby v budúcnosti, ak pôjde všetko dobre, to firme prinieslo nejaké výsledky. Myslím si, že v súčasnosti treba vo firmách inovovať hlavne manažment. Zamestnanci majú záujem o inovácie, chcú meniť svet k lepšiemu, len im to žiaľ nie je umožnené.

StartUp
Otázka znie, či má vôbec význam zaoberať sa manažérmi, ktorí nechcú vo firmách nič meniť. Je tu skupina mladých ľudí, ktorá chce tvoriť niečo nové. Tým sa treba venovať. Možno ani nepotrebujú, aby sa im niekto venoval. Sú vynaliezaví, múdri a samostatní. Majú veľké vízie o budúcnosti, neboja sa riskovať, sú nadšení pre svoje projekty a chcú byť veľmi užitoční a bohatí. Často krát končia neúspechom, ale neboja sa začať odznova a poučiť sa z chýb. Týmto ľuďom veľmi fandím a verím, že raz sa im podarí dosiahnuť v živote úspech.

21. storočie
Celý rok 2016 som pripravovala podklady pre vašu samostatnú prácu. V septembri som ukončila tému Manažment 21, lebo viem, že život sa nezastaví a firmy potrebujú už nové témy, nové pohľady, nové znalosti. Manažéri v 21. storočí to nebudú mať ľahké. Mali by byť pripravení na nástup umelej inteligencie. Od zamestnancov sa bude vyžadovať samostatnosť nielen vo vzdelávaní, ale aj v práci.

Keď som začala podnikať, práve začalo 21. storočie. Do popredia sa začali dostávať hodnoty, sloboda, komunikácia, nadšenie, inovácie, samovzdelávanie a technologický pokrok. Verím, že tieto trendy budú aj naďalej pokračovať a budú ovplyvňovať aj vaše šťastie a spokojnosť.

Poďakovanie
Moje poďakovanie za pomoc, podporu a spoluprácu patrí:

- Manželovi za technickú pomoc pri podnikaní.
- Synovi Martinovi za vypracovanie web stránky.
- Synovi Mirovi za záujem a podporu v podnikaní.

- Firme Centire, ktorá mi ako prvá podala pomocnú ruku.
- Firme IPA Slovakia, ktorá mi pomohla na začiatku podnikania.
- Firme Gradient 5, ktorá mi pomohla na začiatku podnikania.
- Vaškovi Kalendovi za pomoc pri blogovaní o TPS.
- SOPK NR, BA, ZA a BB, ktoré mi pomohli s organizáciu seminárov.
- Firme Qeduca Slovakia, ktorá mi pomohla s organizáciu seminárov.
- Firme a_set, ktorá mi pomohla s organizáciou seminárov.

- Všetkým kamarátom, ktorí mi pomohli a ktorí ma podporovali.
- Všetkým zákazníkom, pre ktorých som pracovala.
- Všetkým priaznivcom na blogoch a facebooku.
- Všetkým študentom, ktorí keď niečo rýchlo potrebujú, tak sa ozvú.

10. výročie samostatnosti: Článok-2

Pekný pozdrav zo Starej Lesnej vám posiela

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: