mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

14.4.13

2 Ukazovatele výkonnosti

2 UKAZOVATELE VÝKONNOSTI
Michael Hammer a Lisa W. Hershman

 


Výstupy a ovplyvňujúce faktory
Výstupy sú to, čo chceme dosiahnuť, ale nemôžeme to urobiť priamo. Musíme postupovať nepriamo cez ovplyvňujúce faktory, t.j. kontrolovateľné aspekty, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčených cieľov. U každého faktoru, ktorý meriame, je treba určiť, ktoré procesy ho ovplyvňujú. Tak sa jednotlivé faktory stanú kľúčovými ukazovateľmi príslušných procesov. Ich zlepšenie dosiahneme pomocou prestavby procesov. Hlavným dôvodom prestavby akéhokoľvek procesu je snaha zvýšiť podnikovú výkonnosť.

Systematický rozbor výstupov až na úroveň faktorov, ktoré ich ovplyvňujú, pomáha nájsť skutočnú príčinu problémov a poskytuje ukazovatele, pomocou ktorých je možné odhaliť nedostatky v procese.

Identifikácia výstupov, ich prepojenie s ovplyvňujúcimi faktormi v rámci procesov a správny výber ukazovateľov, ktoré sa týkajú výstupov a faktorov-to je podstata účinného systému merania výkonnosti.

Ukazovatele výkonnosti
To najdôležitejšie, čo potrebujeme určiť, keď sa snažíme zlepšiť výkonnosť procesu, sú konkrétne ukazovatele, na ktoré bude treba zamerať pozornosť. Kľúčom k určeniu týchto ukazovateľov je porozumenie tomu, ako váš proces ovplyvňuje výstupy.

Na začiatku prestavby procesu je potrebné definovať ukazovatele, ktoré chceme dosiahnuť, resp. ktoré budeme používať k hodnoteniu výkonnosti procesu.

Výstupy procesov môžeme ešte podrobnejšie skúmať a vytvoriť procesne orientované ukazovatele výkonnosti pre jednotlivých pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti v rámci podprocesov. Tieto ukazovatele potom slúžia k sledovaniu výkonnosti pracovníkov a k odhaľovaniu situácií, kedy správanie jednotlivcov spôsobilo problémy s výkonnosťou celého procesu.

Každý, kto sa podieľa na procese je hodnotený podľa príslušných ukazovateľov.

Dôležité zásady efektívnych ukazovateľov výkonnosti procesov:
- Potrebujete vyrovnaný súbor ukazovateľov.
- Ukazovatele nie sú cieľom sami o sebe. Ide o nástroje zlepšovania výkonnosti procesu.
- Najlepšie ukazovatele sú tie, ktoré predvídajú budúcnosť, nie iba tie, ktoré zaznamenávajú minulosť.

Správanie pracovníkov
Okrem toho, že správne zvolené ukazovatele výkonnosti pomáhajú zamerať úsilie k prestavbe procesov, do značnej miery tiež utvárajú správanie pracovníkov.

Správne zvolené ukazovatele výkonnosti môžu odhaliť veľký problém v procese. Odmeňovanie založené na výkonnostných kritériách je omnoho účinnejšie, ako odmeňovanie závislé na finančných ukazovateľoch.

Systém merania je zároveň komunikačným systémom, pretože hovorí ľuďom, čo je dôležité. Pri meraní treba sledovať celkové ciele, ktoré treba dosiahnuť, nielen čiastkové ciele, za ktoré je zodpovedný konkrétny pracovník.

Predstavivosť a potreba hlbokého porozumenia
Základný dôvod pre vytváranie ukazovateľov výkonnosti-prepojiť podnikové výstupy s požiadavkami na výkonnosť procesov-je pomerne zrejmý. Voľba konkrétnych ukazovateľov však vyžaduje určitú mieru predstavivosti a precíznosti. K prevedeniu celopodnikových kľúčových ukazovateľov výkonnosti na ukazovatele výkonnosti procesov je potrebné skutočne do hĺbky rozumieť fungovaniu podniku.

2 Ukazovatele výkonnosti: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: