mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.3.08

SOPK Nitra: Vzdelávanie manažérov

26.03. a 27.03. 2008 sme v SOPK Nitra opäť začali cyklus vzdelávania manažérov. V priebehu dvoch dní sme sa venovali týmto témam:

1. Procesné riadenie

- Riadenie procesov
- Návrh procesov
- Projekt procesného riadenia
- Implementácia procesného riadenia
- SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2000

2. Výkonnosť organizácie

- Strategické riadenie
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi
- Riadenie financií
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť ľudí

Semináre sme si spestrili cvičeniami, príkladmi z praxe, knihami a živou diskusiou. Teším sa z aktívneho záujmu zákazníkov a tiež z ich spokojnosti, ktorú vyjadrili indexom spokojnosti - 1,2 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3).

Ďakujem pani Ing. Machatovej a pánovi Ing. Belkovi za organizačné zabezpečenie seminárov a za vytvorenie príjemnej atmosféry v Nitre.

Žiadne komentáre: