mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.3.10

Výkonnosť a spokojnosť

Ako sa máte? Pýtala som sa v poslednom období mladých manažérov. So smútkom hovoria: Máme veľa práce, veľa pracujeme. Koľko pracujú iní manažéri?

Pýtala som na ich spokojnosť a oni mi hovoria o práci. Spokojnosť spájajú s prácou.

Prečo sú manažéri nespokojní s prácou? Naozaj pre množstvo práce? Mohli by byť šťastní, ak majú v dnešnej dobe prácu. Platy majú vysoké. V peniazoch to asi nebude. Manažéri nemajú čas na seba, svoje rodiny, priateľov, oddych, lebo musia ťažko - výkonne pracovať.

Celkom ma to zaujalo, preto sa prosím pozrime na to, čo je výkonnosť, spokojnosť a ako tieto dva pojmy medzi sebou súvisia.

Výkonnosť
Výkonnosť je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, procesmi a systémami. Poznáme:
- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť zamestnancov
- Výkonnosť manažérov

Výkonnosť súvisí s produktivitou a kvalitou. Ich hodnoty pre organizáciu a procesy je možné ľahko vypočítať. Výkonnosť zamestnancov a manažérov nie je iba číslo. Pokiaľ výkonnosť ľudí nesmeruje k ich spokojnosti, je systém merania výkonnosti neúčinný.

Spokojnosť
Spokojnosť zamestnancov a manažérov je o udržaní rovnováhy v dôležitých aspektoch pracovného a súkromného života. Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti:

- súkromie-zamestnanie
- blahobyt-skromnosť
- práca-odpočinok
- náklady-zisk

Rovnováha
Nie je iba to dobré. Rovnováha je boj s protikladmi.

Úspech a neúspech
- Úspech poteší, ale stagnujeme.
- Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia.
- Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo poučme a sústreďme na zmenu.

Deň a život

- Hľadať rovnováhu v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na budúcnosť je nekonečné.
- Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne - v týždni.

Stres a nezáujem
- Obidva znižujú sústredenie.
- Hľadajme a sami si dávkujme mierny stres.
- Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky.

Podrobný plán a nič
- Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý upozorňuje na dôležité veci, ale ponecháva priestor na zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie.

Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch oblastiach života:

- Vzťahy
- Kondícia
- Potreby

Ako sa máte vy milí čitatelia?

Veľmi by som želala, aby ste boli v práci spokojní, primerane výkonní, aby ste poznali mieru vašej spokojnosti a výkonnosti. Preto sú potrebné tri veci:

- Dobre poznať svoju prácu.
- Dobre poznať svoje možnosti.
- Vedieť dosiahnuť medzi nimi rovnováhu.

V priebehu blížiacich sa veľkonočných sviatkov vám prajem pekné jarné prechádzky v prírode, oddych a malé zamyslenie nad vašou spokojnosťou a výkonnosťou. :-)


Použitá literatúra:
Petr Pacovský, Člověk a čas, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: