mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

9.3.10

Procesy: Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná

Začiatkom marca sme v spoločnosti EuroFinancie Bratislava úspešne ukončili prvú etapu projektu: Procesné riadenie - Procesy. :-)

Presne poznáme procesy firmy, vieme čo robí manažment a zamestnanci, aké sú rozhrania medzi procesmi, aké produkty si navzájom procesy odovzdávajú, kto vykonáva činnosti, aká je organizácia práce a dokumentácia riadenia.

Doteraz sme si odpovedali na otázku: ČO sa vo firme robí? Získať odpoveď na túto otázku nebolo pre nás ťažké.
:-)

ČO však nestačí.

Omnoho zaujímavejšie bolo pre nás hľadať odpovede na otázky AKO?

- AKO rozmýšľa manažment firmy?
- AKO dosahuje firma konkurenčnú výhodu?
- AKO má manažment premyslené procesy, aby boli úspešní na trhu?
- AKO procesy vykonávajú zamestnanci, aby boli rýchli a flexibilní?

Zásadný význam pri procesnom riadení majú:

- Myšlienky, úvahy a inteligencia manažmentu.
- Rýchlosť a flexibilita pri reagovaní na trh.
- Ponuka atraktívnych produktov.
- Cieľavedomé budovanie partnerských vzťahov so zákazníkmi.

- Záujem, nadšenie a výnimočnosť zamestnancov.
- Spolužitie zamestnancov založené na dohodnutých pravidlách.
- Rozvoj manažérov a zamestnancov.
- Poznanie dôležitosti informačných systémov pre podporu procesov.


Teší ma, že pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktorí si priznávajú, že nevedia všetko, ktorí na sebe pracujú a ktorí majú obrovský záujem o nové a moderné veci. :-)

Ďakujem všetkým za doteraz odvedenú prácu, peknú spoluprácu a príjemné prostredie v ich firme.
:-)

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: