mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

4.11.10

Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava: Procesné poradenstvo

4.11.2010 sme sa dohodli s manažmentom spoločnosti Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava na spolupráci v oblasti procesného poradenstva.

Hneď v úvode spolupráce ma zaujala podstata biznisu spoločnosti a spôsob, akým pracuje so základnou myšlienkou obchodovania a tou je ponuka a dopyt.

Procesy verejného obstarávania sú veľmi zaujímavé. Teším sa, že spoločnosť, pre ktorú budem teraz pracovať, ich vykonáva ako svoj core biznis. Zaujímavé na tom je to, že sú to vlastne podporné procesy v iných firmách. Pokiaľ budú na trhu firmy, ktoré profesionálne (výberom v reťazci ponuka-dopyt) zabezpečia podporné procesy organizácie, stávajú sa tým tieto procesy štandardom na trhu. Zlepšuje sa tým trhové prostredie, možnosti obchodovania a z firiem sa odstraňujú činnosti, ktorých pridanú hodnotu je ťažké vyčísliť, až do okamžiku, keď ich za nás vykonáva niekto iný. Spojiť záujmy viacerých externých firiem, dodať konečnému odberateľovi kvalitnú službu a mať z toho ešte aj úžitok, je inteligentný biznis. -:)

Podľa môjho názoru, vývoj pôjde týmto smerom, čoho dôkazom sú aj mnohé internetové aplikácie, pracujúce na princípe ponuka-dopyt.

Ďakujem za oslovenie a teším sa na zaujímavú spoluprácu.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: