mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.4.12

Kapacitné plánovanie: článok

KAPACITNÉ PLÁNOVANIE

Špeciálnou metódou zlepšovania procesov je simulácia procesov, ktorá sa využíva na optimalizáciu procesov a s tým súvisiacu zmenu organizačnej štruktúry. V praxi som sa stretla s názorom, že na projektoch BPM sa prepúšťajú zamestnanci a preto by som vám rada uviedla konkrétne príklady, kedy to tak nebolo. Pri optimalizácii organizačnej štruktúry, ktorá vychádza z poznania procesov, zamestnancov neprepúšťame, ale optimalizujeme ich pracovný výkon a navrhujeme novú organizáciu práce. Zmeny organizácie práce patria k náročným zmenám, kedy je potrebné vopred naplánovať nové kapacitné vyťaženie zamestnancov. Projekty kapacitného plánovania patria preto k najťažším, ale zároveň najzaujímavejším projektom procesného riadenia.

V praxi som mala šťastie a možnosť využiť simuláciu procesov v týchto firmách:

- Chemosvit, a.s. Svit.
- Sekcia riadenia ESF, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Bratislava.
- Úrad pre štátnu službu, Bratislava.

Ciele projektov
- Optimalizácia procesov Inovácie produktového portfólia.
- Kapacitné plánovanie.
- Optimalizácia procesov Výberu štátnych zamestnancov.

Výsledky projektov
- Úspora času, zavedenie projektového riadenia a tímovej práce.
- Zvýšenie počtu zamestnancov.
- Zvýšenie produktivity existujúcich zamestnancov, zmenou procesov.

Čo je na projektoch simulácie procesov ťažké?

Organizácia
- Jasne definovaný cieľ a dôvod optimalizácie.
- Zložitá realita firiem.
- Transformácia reality do systémov, modelov, atribútov, vzťahov.
- Obmedzené podmienky reality.

Procesy
- Poznanie „hlasu“ externého a interného zákazníka.
- Vysoká odborná znalosť simulovaných procesov.
- Zložitosť, počet a logický návrh procesov.
- Veľký detail modelovania.
- Precíznosť modelovania.
- Dodržiavanie pravidiel modelovania.
- Prepojenie procesov a organizačnej štruktúry.
- Výber vhodného procesného scenára a simulácií.
- Definovanie ukazovateľov výkonnosti simulovaných procesov.

Simulácia
- Metodika simulácie procesov.
- Vysoké porozumenie sledovaného javu.
- Veľká časová náročnosť.
- Vysoké požiadavky na presnosť a validáciu vstupných dát.
- Náročná interpretácia získaných údajov.

Kritické faktory úspechu projektu simulácie procesov
- Skúsený tím v teórii simulácie.
- Skúsenosti v ovládaní softvérového nástroja pre simuláciu.
- Abstraktné, analytické a tvorivé myslenie.
- Syntéza sledovaného javu.
- Vysoké sústredenie.
- Trpezlivosť.
- Pokora.

Prečo sú projekty simulácie procesov zaujímavé?

- Poskytujú vizuálny obraz o dynamickom správaní procesov v čase.
- Poskytujú predpovede ukazovateľov výkonnosti procesov.
- Poskytujú v krátkom čase, 1-5 minút, výsledky v horizonte 1-7 rokov.
- Umožňujú meniť parametre systému.
- Poskytujú grafické výstupy pre súčasný a budúci stav procesov.
- Výsledky simulácie slúžia pre podporu rozhodovania.

Znalosti z uvedených projektov som zhrnula do balíčka produktov a služieb kapacitného plánovania. Pokiaľ máte záujem o konzultačné služby, ponúkam vám balíček služieb kapacitného plánovania. Pokiaľ si trúfate kapacitné plánovanie riešiť interne, ponúkam vám produkty kapacitného plánovania, kde nájdete informácie, príklady a prípadové štúdie. V obidvoch prípadoch zažijete dobrodružstvo a radosť z tvorivého myslenia, pri optimalizácii procesov a organizačnej štruktúry vašej organizácie. 


Veľa šťastia (v piatok, 13-tého ) vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: