mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.7.12

Tímová práca: služby

TÍMOVÁ PRÁCA
Tímová práca znamená výmenu názorov, hľadanie spoločného riešenia a formulovanie spoločných záverov a výsledkov.Vzdelávanie
- Vedenie tímov
- Duchovný vodca

Modelovanie tímovej organizačnej štruktúry
- Modelovanie organizačných jednotiek
- Modelovanie tímov podľa procesného modelu organizácie
- Modelovanie vzťahov OJ-tímy
- Modelovanie vzťahov procesy-tímy

Tvorba organizačnej dokumentácie
- Definovanie pravidiel vedenia tímov
- Definovanie pravidiel tímovej práce
- Definovanie štandardov tímovej práce
- Definovanie pravidiel odmeňovania tímov
- Vypracovanie smernice vedenia tímov
- Vypracovanie smernice tímovej práce

Vytvorenie tímov
- Definovanie tímov podľa procesného modelu organizácie
- Definovanie cieľov tímov
- Menovanie vedúcich tímov
- Menovanie členov tímov
- Definovanie tímových rolí
- Definovanie zodpovedností a právomoci vedúceho tímu
- Definovanie zodpovedností a právomoci členov tímu
- Vypracovanie plánu vzdelávania vedúcich tímov a členov tímov
- Vzdelávanie vedúcich tímov a členov tímov
- Priradenie tímov k procesom
- Priradenie členov tímu k činnostiam
- Priradenie miestnosti pre tímové stretnutia
- Vizualizácia priebehu a výsledkov tímovej práce

Meranie výkonnosti tímov
- Definovanie ukazovateľov výkonnosti tímov
- Meranie a hodnotenie výkonnosti tímov
- Odmeňovanie tímov
- Vyhodnotenie tímovej práce


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: