mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

1.1.13

P.F. 2013

Milí priatelia,

pour féliciter je výraz, ktorý sa v kombinácii s uvedením letopočtu používa ako blahoželanie k Novému roku. Vo Francúzsku sa táto skratka používa aj ako všeobecné blahoželanie k narodeninám, k výročiu. V roku 2012 sme si pripomenuli 23. výročie nežnej revolúcie a 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Spoločným menovateľom týchto výročí je spoločenská sloboda, ktorú sme dosiahli.

- Demokracia.
- Súkromné vlastníctvo.
- Trhové hospodárstvo.
- Náboženská sloboda.
- Sloboda podnikania.
- Sloboda cestovania.
- Sloboda prejavu.
- Sloboda vzdelávania.
- Sloboda kupovať a čítať knihy.
- Sloboda združovať sa s ľuďmi s rovnakými názormi.

- Samostatnosť.
- Zodpovednosť.
- Sebadôvera.
- Ekonomický rast.

Ľudia si na začiatku roka dávajú bombastické ciele. Ja vám však prajem pravý opak. Prajem vám, aby ste plynule pokračovali v tom, čo ste už začali a keď sa už rozhodnete robiť niečo nové, tak to robte pomaly a isto. [1] Skôr by som vám priala, aby ste veci robili s nadšením, vášňou a radosťou, aby ste nenaháňali čísla a výkony, ale aby ste v dlhodobom horizonte sledovali svoj progres a progres firmy.

Priala by som si tiež, aby ste svoje ciele v Novom roku 2013 opierali o hodnoty, medzi ktoré bezpochyby patrí aj sloboda v práci. Bolo by veľmi pekné, keby sa v našich firmách rozvinuli aj tieto slobody:

- Výber zamestnávateľa, ktorý vyznáva rovnaké hodnoty.
- Slušné zaobchádzanie.
- Rovnocenné vyjadrovanie názorov.
- Rozhodovanie o tom, čo robiť a čo nerobiť.
- Výber tém, ktoré nás zaujímajú.
- Voľba vedúcich.
- Spolupráca s tými, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty.
- Transparentné informácie.
- Otvorená komunikácia.
- Organizácia pracoviska.
- Možnosť pracovať doma.
- Organizácia svojho času.
- Spravodlivé odmeňovanie.
- Úsmev a pozitívne naladenie. [2] 

Hodnoty nám dávajú do vienka naši rodičia. Im vďačíme za to, ako nás vychovali, prípadne ako nás vychovávajú. Hodnoty máme hlboko uložené v našich srdciach a v mysliach. Hodnoty určujú, ako v živote konáme, ako sa rozhodujeme, po akej ceste životom kráčame. Skúsme sa preto v tomto novoročnom čase zamyslieť aj nad všeobecnými princípmi slobodného myslenie a slobodného konania:

- Nerob ostatným to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
- Nech robíš čokoľvek, snaž sa nespôsobovať bolesť a škodu.
- Konaj s ostatnými ľuďmi, živými bytosťami a so svetom všeobecne s láskou, úprimnosťou, poctivosťou a úctou.
- Neprehliadaj zlo a nevyhýbaj sa konaniu spravodlivosti, ale vždy buď ochotný odpustiť otvorene priznanú a úprimne ľutovanú vinu.
- Užívaj si života s radosťou a údivom.
- Vždy sa snaž naučiť niečo nové.
- Všetko vyskúšaj, vždy si prever svoje myšlienky na faktoch a buď ochotný zavrhnúť i svoje obľúbené presvedčenie, pokiaľ sa nezhoduje s faktami.
- Nikdy sa nesnaž cenzurovať nesúhlas a nevyhýbaj sa mu; vždy rešpektuj právo ostatných s tebou nesúhlasiť.
- Vytváraj si nezávislé názory na základe vlastného rozumu a skúseností; nikdy sa nenechaj slepo viesť ostatnými.
- Nad všetkým sa zamysli. [3]


Literatúra:
[1] Robert Maurer: Cesta kaizen, Pavel Dobrovský - BETA, 2005
[2] Marta Krajčíová, Slobodná organizácia, 2012
[3] Richard Dawkins, Boží blud, Academia, 2010

Slobodný Nový rok 2013 vám všetkým praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: