mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

4.2.13

Informačný systém: služby

INFORMAČNÝ SYSTÉM
Zásadné omyly v užívaní IS/IT sú spôsobené tým, že máme veľmi dobrú informačnú technológiu a zlý podnikateľský zámer. Úspech je daný dobrou informačnou technológiou a jasným pochopením zákazníka. Peter Keen.


Modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- Modelovanie procesov 
- Modelovanie toku informácií a dát 
- Modelovanie aplikácií a dát

Analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy
- Analýza aplikácií, dát a technológií
- Analýza informačných tokov a rozhraní
- Matica priradenia proces-aplikácia
- Analýza informačných potrieb

Meranie výkonnosti vo väzbe na IS/IT
- Meranie strategickej výkonnosti
- Meranie operatívnej výkonnosti

Zlepšovanie vo väzbe na IS/IT
- Vypracovanie stratégie IS/IT
- Podpora výberu IS v súlade s procesmi
- Podpora vývoja IS v súlade s procesmi
- Podpora implementácie IS v súlade s procesmi


Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: