mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

27.2.13

Baťa a Google
a


Milí priatelia,

uvažovala som nad tým, ktorá dnešná firma sa najviac podobá firme Baťa, kde sa zamestnanci cítia šťastní, spokojní a kde zažívajú taký malý raj na Zemi. Z množstva firiem som vybrala môj obľúbený Google. Porovnala som čo majú firmy Baťa a Google spoločné a čo rozdielne, zamyslela som na tým, čo by robil pán Baťa, keby dnes žil a aký odkaz nám pán Baťa zanechal v svojom systéme riadenia. 
  
Doba
B: Pomalá, predvídateľná, presná, spoľahlivá.
G: Rýchla, dynamická, nepredvídateľná.

Vízia
B: Obúvať celý svet.
G: Meniť svet k lepšiemu.

Hodnoty
B: Vysoké morálne hodnoty.
G: Vysoké morálne hodnoty.

Hlavné ciele
B: Spokojní zamestnanci, zisk firmy, spokojné spoločenstvo-mesto Zlín.
G: Robíme veci, ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelaniu ľudí, k tomu, aby boli ľudia inteligentnejš-veci, ktoré zdokonaľujú myšlienkové schopnosti sveta.

Podnikanie
B: Viedol všetkých zamestnancov k podnikaniu, vychovával živnostníkov a podnikateľov.
G: Prostredie v Silikon Valley je liahňou talentov a nových firiem.

Rozsah pôsobnosti
B: Celý svet.
G: Celý svet.

Vedenie
B: Charizmatickí lídri-Tomáš Baťa a Jan Baťa. Základné manažérske funkcie: plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, rýchlosť, akčnosť, delegovanie-príkazy a kontrola ich plnenia, náročnosť, spravodlivé odmeňovanie.
G: Charizmatickí lídri-Sergej Brin a Larry Page. Základné manažérske funkcie: sloboda, spoločenstvo, účel.

Riadenie organizácie
B:
- Závodné plánovanie čo do množstva a hodnoty.
- Samospráva práce v dielňach a oddeleniach.
- Účtovníctvo s týždennými výkazmi.
- Systém úkolových miezd.
G:
- Firma, v ktorej sa cítite ako na vysokej škole.
- Príležitosť meniť svet.
- Pásmo, v ktorom sa nevyskytujú hlupáci.
- Neuveriteľne plochá, krajne decentralizovaná organizácia.
- Malé, seba riadiace tímy.
- Udržiavanie nepretržitej, celo firemnej komunikácie.
- Recept na inovácie.
- Voľnosť venovať sa tomu, čo človeka priťahuje.
- Rýchle, nenákladné experimentovanie.
- Odstupňovanie odmien. Mimoriadne odmeny za mimoriadne výkony.

Procesy
B: Štíhle procesy: efektívnosť, hospodárnosť, produktivita, rýchlosť, kvalita, štandardizácia, špecializácia.
G: Vyhľadávanie a služby na webe.

Technológie
B: Najnovšie v svojej dobe. Všetko robil vo svojich firmách. Nepoužíval ICT. Kupoval najmodernejšie stroje, zaviedol výrobnú linku, v budovách mali výťahy, telefóny, v areáli premávali električky.
G: Najnovšie, líder v oblasti technológií.

Organizačná štruktúra
B: Nemal hierarchickú organizačnú štruktúru.
G: Nemá hierarchickú organizačnú štruktúru.

Zamestnanci
B: Poslušnosť, usilovnosť, disciplína, úcta k autorite, vzdelanie, výkony podľa normy, vysoká pracovná morálka, účasť na zisku a strate, pracovitosť.
G: Vášeň, tvorivosť, iniciatíva, nemajú úctu k autorite, vzdelanie, mimoriadne výkony, mimoriadna pracovitosť.

Prostredie
B: Čistota, poriadok, zdravie, materská škôlka, starostlivosť o zamestnancov-bývanie, výživa, nakupovanie, lekárska starostlivosť, kultúra, šport, nízke ceny, vysoké platy.
G: Zábava, krása, jedlo zadarmo, materská škôlka, bývanie v areáli, športové vyžitie v priebehu pracovnej doby.

Peniaze
B: Vedel zarábať haliere aj milióny. Šetrenie, vlastná banka. Nemal rád sprostredkovateľov.
G: Príjmy z reklamy na webe, filantropia.

Najzásadnejšia vec, ktorá sa za 100 rokov zmenila, je okrem doby, otázka poslušnosti a slobody. V dnešnej rýchlej dobe majú konkurenčnú výhodu tie firmy, ktoré majú vášnivých, tvorivých a iniciatívnych zamestnancov. Plnenie príkazov a poslušnosť už dnes neprinášajú konkurenčnú výhodu. Neznamená to, že zamestnanci nemajú poslúchať. Majú poslúchať nadriadených, ale nie preto, že to od nich niekto vyžaduje, ale preto, že to sami chcú a považujú za dôležité. V tom je podstatný rozdiel.

Z čoho by sa pán Baťa určite nepotešil, keby dnes žil? Z rozdávania informácií na webe zadarmo. To by asi nevedel prežiť. Určite by bol tiež prekvapený z toho, že dnes je možné zarábať peniaze na webe. Tomáš Baťa bol však moderný človek a veľmi rýchlo by sa zorientoval v dnešnej dobe. S krízami by si vedel hravo poradiť. Tie by riešil len a len tvrdou prácou a nie prázdnymi rečami. Jeho názor na politikov platí aj v dnešnej dobe. Do Indie, Číny, Afriky a Ameriky cestoval aj on, preto by ho asi neprekvapili naše zahraničné aktivity. Nad nepoctivým podnikaním by len krútil hlavou a ani by ho nechápal. Asi by sa zamyslel nad informačnými systémami. Ako ho poznám, pokiaľ by informatika neprinášala úžitok firme a ľuďom a neviedla k nižším cenám obuvi, asi by ju nepodporoval a nerozhadzoval zbytočne peniaze. Štíhlu výrobu zavádzal v rovnakom čase ako Ford alebo Toyota. Možno by bol smutný z toho, že práve také štandardné veci (100 rokov známe) nemajú ešte dnešné výrobné firmy zavedené. Z Googlu by sa určite tešil, pretože mal rád nové technológie.

Mimoriadnu starostlivosť o ľudí, akú mal pán Baťa, má v dnešnej dobe asi iba Google. Okrem starostlivosti o zamestnancov sa firma Baťa podobá na Google v zásadných hodnotových veciach, vo vízii, pracovnom zápale, charizmatickom vedení, celosvetovom pôsobení, zaujímavom biznise, zameraní na najmodernejšie technológie a inovácie. Sú to veci nadčasové, ktoré platili pred 100 rokmi a platia aj dnes. Preto môžu byť pre firmy dobrým kompasom na ceste za ich úspechom.

Som veľmi rada, že sme mali v Československu pána Baťu, ktorého nám môže závidieť celý svet. V svojom systéme riadenia nám pán Baťa zanechal veľký odkaz. Baťov systém riadenia odráža nielen dobu v ktorej žil, ale hlavne jeho myslenie, hodnoty a činy, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Baťov systém riadenia je ešte aj v dnešnej dobe pre nás inšpiráciou a zdrojom poučenia. Ďakujeme pán Baťa.

Baťa a Google: článok

Pekný začiatok marca vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: