mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

13.9.14

Systém manažérstva kvality: web kniha

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Príprava na certifikáciu
systému manažérstva kvality
podľa normy EN ISO 9001

SMK: web knihaRiešenie: SMK ART 

Články
1. Predmet normy
- Rok kvality

4. Systém manažérstva kvality
- Systémový prístup
- Procesný prístup
- Nástroje
- Dokumentácia riadenia

5. Zodpovednosť manažmentu
- Záväzok manažmentu
- Zameranie na zákazníka
- Politika a ciele kvality
- Vedenie
- Moderný manažment
- 12 druhov zmien v procesnej organizácii

6. Manažérstvo zdrojov
- Ľudské zdroje

7. Realizácia produktu
- Výrobné systémy
- TPS príručka
- Porovnanie zásad riadenia ISO a TPS

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
- Trvalé zlepšovanie  

Systém manažérstva kvality: web kniha

Pekný, predĺžený víkend na Slovensku vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: