mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

22.9.14

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK DIR

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
Príprava na certifikáciu
systému manažérstva kvality 
podľa normy EN ISO 9001

Riešenie: SMK DIR
 
Smernice, pracovné postupy 
1. Predmet normy
- Príprava na certifikáciu SMK podľa normy EN ISO 9001-s

4. Systém manažérstva kvality
- Riadenie procesov-pp
- Riadenie dokumentov-pp
- Riadenie záznamov-pp

5. Zodpovednosť manažmentu
- Zmena organizačnej štruktúry-pp
- Interná komunikácia-pp
- Preskúmanie manažmentom-pp

6. Manažérstvo zdrojov
- Riadenie ľudských zdrojov-s
- Personalistika-s
- Riadenie financií-s
- Účtovníctvo-s
- Technicko investičný rozvoj-s
- Správa majetku-s
- Riadenie ICT-s

7. Realizácia produktu
- Strategické riadenie-s
- Marketing-s
- Inovácia produktového portfólia-s
- Predaj-s
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi-s
- Návrh a vývoj-s
- Nakupovanie-s
- Logistika-s
- Výroba-s
- Projektové riadenie-s

8. Meranie, analýza a zlepšovanie
- Riešenie procesných problémov-pp
- Riadenie nezhodného produktu-pp
- Interný audit-pp
- Nápravné opatrenia-pp
- Preventívne opatrenia-pp

Systém manažérstva kvality: riešenie SMK DIR

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Pekný začiatok jesene vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: