mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.12.15

Motivácia: Workshop

MOTIVÁCIA 
Ľudia môžu byť šťastní iba vtedy, keď uspokojujú okrem vlastných potrieb tiež potreby druhých.Motivácia
- McGregorova teória X
- McGregorova teória Y
- Maslowova pyramída potrieb
- Potreby
- Herzbergova dvojfaktorová teória spokojnosti
- Teória očakávaní
- Sebamotivácia
- Správni ľudia
- Motivačná sila

Workshop
- Motivačné faktory
- Motivačný program

Motivácia: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: