mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

20.12.15

Znalosti: Workshop

ZNALOSTI 
Konkurenčný náskok a dlhodobosť firmy záleží hlavne na sebavzdelávaní, na vytváraní, zdieľaní a kapitalizácii znalostí.


Znalosti
- Riadenie znalostí
- Typy znalostí
- Konverzia znalostí
- Nástroje zdieľania tacitných znalostí
- Znalostná stratégia
- Organizačná štruktúra
- Trh znalostí
- Znalostné aktíva
- Intelektuálny kapitál
- Implementácia riadenia znalostí
- Organizačné zabezpečenie riadenia znalostí
- Meranie a vykazovanie
- Prostredie vhodné pre riadenie znalostí

Workshop
- Príbehy 1-15

Znalosti: produktový list 

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Žiadne komentáre: