mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

25.2.09

Analýza a zlepšovanie procesov: ŽRK SOPK

24.02.2009 sa stretli najväčší nadšenci procesného riadenia :-) na treťom seminári Analýza a zlepšovanie procesov, ktorý sme organizovali v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK v Žiline.

Program seminára bol inovovaný :-) a takýto:

- Procesné audity
- Analýza procesov
- Zlepšovanie procesov
- Metodiky zlepšovania procesov
- Lean
- Six Sigma
- Lean Six Sigma
- Simulácia procesov
- Systém zlepšovania

Myšlienky na seminári boli pokračovaním našich úvah a diskusií od procesnej architektúry, cez architektúru výkonnosti až k zmenám. Včera sme hovorili o zlepšovaní procesov. Do našej skladačky poznania o riadení organizácie na základe procesov ešte patrí strategické riadenie = riadenie zmien a zlepšovanie na najvyššej úrovni riadenia a zlepšovanie ľudí :-( = riadenie a zlepšovanie ľudského kapitálu v organizácii, čo však neznamená len zamestnancov, ale aj manažérov :-) . Vyberám z najkrajších tém :-) v tejto oblasti: koučovanie, komunikácia, vedenie a tímová práca, riadenie znalostí ...

Na seminári sme chvíľku venovali aj systému zlepšovania vo firme Toyota a s úsmevom sme zistili, že pokiaľ nezmeníme v našich firmách kultúru, systém hodnôt, systém priznania si omylu, alebo chyby a nebudeme robiť sebareflexiu, tak ako v Toyote (hansei), tažko rozvinieme systém zlepšovania a nepomôže nám ani 5S, ani kaizen, ani techniky riešenia problémov.

Seminár sme ukončili myšlienkou:

Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, čo sa deje v procese, a nie na to, ktorá osoba to pokazila.

Želám vám na tejto ceste veľa úspechov.

MK

Žiadne komentáre: