mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

5.2.09

Doris Brenner, Frank Brenner: Poznejte své silné a slabé stránky

Základ úspešného stanovenia cieľov a plánov v kariére.

Kniha malá veľkosťou, ale veľká obsahom. Ak sa zamýšľate nad svojimi silnými :-) a tiež slabými :-( stránkami je vám k dispozícii kniha plná krátkych testov, jednoduchých cvičení, rád a návodov v týchto oblastiach:

- Sebahodnotenie
- Sebariadenie a analýza kvalifikácie
- Aké máte odborné kompetencie
- Aké máte sociálne kompetencie
- Aké máte metodické kompetencie
- Aké máte mediálne kompetencie
- Aká ste osobnosť
- Kam smerujete
- Ako aktívne prispievate k svojmu rozvoju

V knihe sa dozviete:

- Aké sú vaše silné a slabé stránky?
- Ako môžete najlepšie uplatniť svoj skrytý potenciál?
- Máte predpoklady na vedúcu pozíciu?
- Ste spoľahliví, presní a odolní proti záťaži?
- Poznáte svoju hodnotu na trhu práce?

Knihu si môžete objednať kliknutím na jej obrázok.

Žiadne komentáre: