mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

18.2.09

Výkonnosť zamestnancov - novinka

Procesné riadenie a výkonnosť:

Výsledky analýzy 100 českých podnikov:

Pozitívne zistenia:

- 60% podnikov je zameraných na procesné riadenie.
- 80% podnikov má definovaných vlastníkov procesov, ktorí sú zodpovední za kvalitu výstupov a za riadenie efektivity procesov na základe merania procesnej výkonnosti.

Brzdy procesného riadenia:

- Prevládajúca strmá vertikálna organizačná štruktúra.
- Vertikálna komunikácia.
- Neochota k delegovaniu právomocí.
- Obrovské rezervy v riadení ľudského potenciálu !!!

Skryté bohatství firmy, Jan Barták, 2006

Produktivita a výkonnosť:

- České podniky disponujú veľkými rezervami v oblasti produktivity.
- Ukázalo sa, že 110 pracovných dní v roku, teda 49% pracovnej doby, je strávených neproduktívne.
- Na stratách produktivity sa najväčšou mierou podieľa nedostatočné plánovanie a chýbajúce riadenie.
- 13% sa na nízkej produktivite podieľa nedostatočné vedenie a zlé pochopenie vedúcej úlohy.
- Riaditelia a vedúci manažéri často riadia pasívne a iba zriedka vykonávajú kontrolu a koordináciu práce.
- Administratíve venujú 44% svojho času.
- Zamestnanci nevedia čo sa od nich očakáva, obyčajne preto, lebo to nevedia ani ich nadriadení.
- Pre zvýšenie produktivity je okrem iného treba stanoviť jednoznačné výkonnostné a kvalitatívne ciele pre každého zamestnanca.

Irena Wagnerová, Hodnocení a řízení výkonnosti, 2008

Vážení zákazníci a priatelia,

to sú dôvody, ktoré ma viedli k spracovaniu seminára Výkonnosť zamestnancov s týmto programom:

- Riadenie výkonnosti
- Výkonnosť zamestnancov
- Hodnotenie osobnej výkonnosti
- Vyhodnotenie osobnej výkonnosti
- Rozvoj osobnej výkonnosti
- Zmena osobnej výkonnosti

Seminár budeme v najbližšej dobe organizovať v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. O pripravovaných termínoch a mieste konania Vás budem informovať.

Ak Vás uvedená téma zaujala, budem sa tešiť na stretnutie s Vami.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: