mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

11.2.09

Výkonnosť organizácie: ŽRK SOPK

10.02.2009 sme v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK v Žiline zrealizovali seminár s názvom Výkonnosť organizácie.


Program seminára bol tento:

- Riadenie výkonnosti
- Výkonnosť organizácie
- Výkonnosť procesov
- Výkonnosť ľudí
- Riadenie zmeny

Výkonnosť organizácie je jedna z mojich obľúbených tém (okrem stratégie, komunikácie a koučovania) :-) . Ako som zistila, zaujíma aj mnohých manažérov v našich firmách. Na seminári sa zúčastnili v hojnom počte, čo ma veľmi teší z viacerých dôvodov. Vidím, že firmy usilovne pracujú na svojom progrese, že ich zaujímajú nové veci, pričom štandard už majú zvládnutý, majú presné predstavy o tom, kam smerovať, majú to premyslené a na seminár si prídu len overiť, či dobre rozmýšľajú a potvrdiť správnosť svojich rozhodnutí. O takých manažérov a ich firmy nemám obavy. Zároveň ma napĺňajú optimizmom, pretože nenariekajú a nesťažujú si, ale usilovne pracujú, hoci ani pre nich realita nie je v dnešnej dobe ľahká.

Výkonnosť organizácie sme preskúmali z troch uhlov pohľadu: strategického, procesného a personálneho. Zdôraznili sme, ako tieto úrovne navzájom súvisia a prečo platí:

riadenie výkonnosti = riadenie zmeny

Spôsob, ako dosiahnuť vyššiu výkonnosť nie je jednoduchý, ale chcel by to každý :-). Vymenovali sme preto potenciály v každej sledovanej oblasti a zhodne sme skonštatovali, že postup zvyšovania výkonnosti organizácie smeruje od zamestnancov k procesom a tak k organizácii ako celku.

Hlavná myšlienka seminára:

Celé naše snaženie by malo smerovať k tomu, aby sa ľuďom lepšie žilo, pretože ako hovorí bahájske učenie:

"Človek je najvznešenejší a najdokonalejší zo všetkých stvorení."

Záver seminára sme venovali osobnému šťastiu a postupu jeho dosiahnutia cez: energiu, priestor, čas, vzťahy a ciele - bol to seminár o výkonnosti :-) .

Záverečný potlesk bol pre mňa signálom, že seminár sa prítomným páčil a že sme na dobrej ceste k výkonnosti :-) .

Teším sa na ďalšie stretnutia s Vami na témy:

Výkonnosť organizácie: BRRK SOPK v Bratislave, dňa 19.02.2009
Analýza a zlepšovanie procesov: ŽRK SOPK v Žiline, dňa 24.02.2009

MK

Žiadne komentáre: