mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

26.9.12

Osobný rozvoj: článok

OSOBNÝ ROZVOJ

Keď sa chcete dostať dopredu, musíte to chcieť. Jack Welch

6. výročie samostatnosti. 
Výchova
Patrím ku generácii, ktorá bola vychovávaná k poslušnosti, pracovitosti a službe pre druhých. Už od detstva bola pre mňa najväčšou odmenou pochvala rodičov a učiteľov. Dobrá známka v škole bol ten najvyšší cieľ, pre ktorý som bola ochotná urobiť všetko. Môj život riadili rodičia a učitelia, oni určovali, čo je pre mňa dobré a čo nie. Rodičia mi nedovolili ani minútu zaháľať. Keď som mala chvíľku čas, musela som upratovať, pomáhať s domácimi prácami a starať sa o mladších súrodencov. Na zábavu a šport mi už čas neostal. To neboli dôležité veci v živote. Na prvom mieste bola práca a povinnosti. Myslím, že tento model výchovy bol v 60-tych rokoch minulého storočia normálny. Ani vo sne by ma nenapadla myšlienka, či je to spávne a či existuje nejaká iná alternatíva. Výchova a prostredie v ktorom som vyrastala, mi hlboko zakorenili isté návyky, ktoré mi mali zaručiť, že sa budem mať v živote dobre. 

Návyky
Moje návyky určovali takmer celý môj nasledujúci osobný aj pracovný život. Na prvých miestach bola práca, deti a rodina. Na zábavu a šport mi už čas neostal. Svoj základný názor na život som v priebehu 25 rokov nijako výrazne nezmenila. Návyky ma síce viedli k tomu, že som sa mala v živote dobre, ale zároveň ma viedli k workoholizmu, absencii akejkoľvek starostlivosti o seba, stresu a neposlušnosti tela. Keď som mala 50 rokov, už som začala rozmýšľať o tom, či je to správne a či existuje aj iná alternatíva.

Osobná výkonnosť
Môj záujem o life management súvisel aj s prácou konzultantky. Zaujímalo ma, či existujú metódy a spôsoby merania osobnej výkonnosti. Nemám na mysli pracovnú výkonnosť merateľnú rôznymi ukazovateľmi, ale osobnú výkonnosť, ktorú by si človek manažoval sám. Do rúk sa mi dostali prekrásne knihy o koučovaní, ktoré mi otvorili oči a ukázali mi, že metódy a spôsoby existujú, len ich treba vedieť používať. Potiaľ by to bolo dosť jednoduché a ľahké. Moje úvahy sa na začiatku uberali profesionálnym smerom. Bola som konzultantka a očakávalo sa, že budem vedieť poradiť iným ako pracovať a ako žiť.

Zmena
To ťažké nastalo až v okamžiku, keď som si uvedomila, že sa to týka aj mňa. Páni Parma a Pacovský (autori kníh Umění koučovat a Člověk a čas) začali nenápadne meniť najprv moje myslenie a neskôr aj moje konanie. Hlatala som jednu knihu o koučovaní za druhou, aby som sa čo najviac dozvedela. Nastal však okamžik, kedy bolo treba aj konať, nielen študovať a tešiť sa z krásnych kníh. Tým okamžikom bol október 2006, kedy som sa rozhodla, že zmením svoj život. Zmena sa navonok prejavovala tým, že som opustila firmu a stala som sa samostatnou konzultantkou.

Samostatnosť
Slovíčko samostatná nebolo len označenie môjho nového stavu, ale malo hlboký význam. Znamenalo skutočnú samostatnosť. Znamenalo nezávislosť na názoroch iných. Znamenalo, že som si uvedomila, kde je môj nový začiatok a čo by som chcela ešte v živote robiť. Znamenalo, že som dostala nový smer v živote. Zároveň sa mi otvorili obrovské možnosti nielen v tom čo robiť, ale aj prečo to robiť a ako si riadiť svoj život, nielen pracovný, ale aj súkromný. Bola to obrovská osobná zmena, ktorú bežný pozorovateľ nemohol vidieť. 

Energia
V októbri 2006 začala moja osobná premena. Začala som cieľavedomo a tvrdo na sebe pracovať. Začala som pomaly meniť svoje návyky. Na mojej osobnej zmene zapracovala aj moja kozmetička Janka. Začala som cvičiť, zmenila som si šatník, vymenila som čierne kostýmy sa farebné oblečenie a zmenila som aj stravovacie návyky. Manžel mi kúpil nový (môj prvý) bicykel, pravidelne navštevujem lekárov, ktorí dohliadajú na moje zdravie, pravidelne chodím na prechádzky do okolia Bratislavy, v zime s manželom bežkujeme v Rači a s manželom (keď má čas :-)) chodíme do divadla. Energia sa mi pomaly začala vracať.

Priestor
Obrovské zmeny sme začali robiť aj v byte. Nastalo také malé 5S. Urobili sme poriadok v byte, množstvo vecí sme preniesli do garáže, vymenili sme okná, dvere, radiátory, rekonštruovali sme kuchyňu a kúpelňu. Mojim cieľom bolo dosiahnuť jednoduchosť a mať v byte čo najmenej vecí.

Čas
To, čo som si okamžite všimla, keď som prestala chodiť do práce, bolo, že zrazu mám veľa času. Môžem byť v kníhkupectve ako dlho chcem, môžem sa prechádzať po meste, keď iní tvrdo pracujú, môžem chodiť na prechádzky cez týždeň, nielen cez víkend, môžem pracovať vtedy keď sa mi chce, nie vtedy keď musím, môžem v kľude chodiť do divadla, nielen na Vianoce, keď zvýši čas a môžem chodiť aj na 2-3 týždňové dovolenky, bez toho, aby mi niekto dal na to súhlas. V mojom slovníku sa začali pomaly udomácňovať slovíčka môžem a chcem, nie musím.

Vzťahy
Priznávam, že vzťahy s okolím sa výrazne vyčistili. Mám úplne nových priateľov, nadviazala som nové vzťahy, mám vlastných zákazníkov a to ma veľmi, veľmi teší.

Ciele
Keby ste sa ma spýtali, čo chcem ešte robiť a aké mám ciele, asi vás sklamem. Ciele si vôbec nedávam a to preto, lebo už sa neriadim cieľmi, ale prioritami. Týždenné aktivity si píšem na obyčajný papier A4. Keď niečo nestihnem v jednom dni, urobím to v priebehu týždňa. Pokiaľ ma niečo nebaví, tak to jednoducho nerobím, ale keď ma niečo zaujme a je to v súlade s mojimi hodnotami, venujem sa tomu s celým svojim srdcom a mysľou.

Práca
V práci sa snažím o jednoduchosť. Keďže pracujem doma, môžem sa na prácu maximálne sústrediť a zažívať úžasný pocit z plynutia myšlienok, ktorý v svojich knihách opisuje aj Leo Babauta. Pri práci si robím prestávky. Pracujem vtedy, keď mám dobré nápady, inokedy zase oddychujem. Rada čítam. Keďže som konzultantka BPM, mám štíhle procesy a poskytujem nízkonákladové konzultácie.

Ovocie
Pán Pacovský uvádza v svojej knihe Člověk a čas, že dôvod, prečo máme pracovať na sebe je jednoduchý. Pretože sa nám to vyplatí. S tým už dnes môžem súhlasiť. Čo sa také významné stalo v mojom živote? Minimalizoval sa stres, zlepšilo sa zdravie, objavila sa spokojnosť o ktorej som kedysi vôbec neuvažovala, zlepšili sa vzťahy. V takomto naladení môžem pre vás pripravovať pekné produkty a služby, môžem pre vás pracovať a radiť vám, ako pracovať a ako žiť. 

Veľmi by som si priala, aby vám interval nastavenia rovnováhy v živote netrval 30 rokov ako mne, ale omnoho menej. To je dôvod, prečo som sa rozhodla napísať tento článok.

Osobný rozvoj: článok
Osobný rozvoj: produkty 

Literatúra:
[1] Petr Parma, Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006
[2] Petr Pacovský, Človék a čas, Grada, 2006
[3] Dita Zandl, Life management, Grada, 2006

Pekný jesenný (hoci upršaný) deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: