mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

18.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

18.11.2009 sme zahájili v príjemnom prostredí spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava cyklus vzdelávania Riadenie procesov, ktorý sa skladá z týchto modulov:

- Procesné riadenie
- Výkonnosť procesov
- Analýza procesov
- Optimalizácia procesov
- Simulácia procesov
- Riadenie zmien

P01_Procesné riadenie - 18.11.2009 - program

Riadenie procesov:
- história manažmentu a vznik procesného riadenia
- funkčné riadenie a jeho nevýhody
- procesné riadenie
- základné princípy procesného riadenia
- faktory, ktoré ovplyvňujú procesný prístup
- prínosy procesného riadenia

Procesná mapa:
- životný cyklus procesov
- procesná architektúra
- hodnota firma
- hodnotové reťazce
- procesná mapa
- príklady z praxe

Návrh procesov:
- organizačná štruktúra
- procesy
- pridaná hodnota procesov
- produkty
- hodnotový tok
- príklady z praxe

Procesný workshop:
- ciele projektov procesného riadenia
- druhy procesných workshopov
- postup riadenia procesov
- metódy a nástroje riadenia procesov
- procesný workshop
- procesný analytik - kompetencie a znalosti

Prvý seminár sa niesol v znamení výmeny skúseností a mal charakter diskusie. Uvádzali sme príklady z praxe a zhodli sme sa v názore, že projekty procesného riadenia sú náročné, ale úžasne zaujímavé, ak konečným cieľom je zlepšenie riadenia a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. :-)

Teším sa na ďalšie zaujímavé stretnutia v SPP.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: