mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

7.11.09

Riadenie procesov: STEFE SK, a.s. Banská Bystrica

05.11.2009 sme slávnostne ukončili cyklus vzdelávania Riadenie procesov v spoločnosti STEFE SK, a.s. Banská Bystrica.

Na seminároch nás navštívili: pán Ing. Ivan Adam, generálny riaditeľ, konateľ a predseda predstavenstva a pán Mag. Peter Trummer, člen predstavenstva.

Som milo potešená záujmom vrcholového vedenia spoločnosti o procesné riadenie, výsledky vzdelávania a návrh ďalšieho postupu.

Účastníci vyjadrili svoju spokojnosť so seminármi indexom 1,17 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). :-).

Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou si museli účastníci zaslúžiť, úspešnou záverečnou skúškou. Gratulujem všetkým k získaniu nových znalostí v oblasti BPM a teším sa, že máme na Slovensku ďalších šikovných manažérov procesov.

Ďakujem manažmentu spoločnosti za zaujímavú prehliadku ich pracovísk a vysvetlenie, ako riadia svoje procesy v praxi a ako zabezpečujú TEPLO V MESTE obyvateľom mesta Zvolen.

Fotky zo seminárov nájdete tu.

Pozdravuje vás

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: