mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

21.11.09

Riadenie procesov: SPP, a.s. Bratislava

P03_Analýza procesov - 20.11.2009 - program

Procesné audity:
- audit
- typy auditov
- typy a ciele procesných analýz
- prínosy auditov

Audit procesnej mapy:
- lean audit
- analýza hodnotových reťazcov
- analýza CSF
- GAP analýza
- finančná analýza
- analýza strategickej výkonnosti

Detailný procesný audit:
- analýza rozhraní procesov
- analýza spokojnosti interných zákazníkov s procesmi
- analýza produktov
- analýza hodnotového toku
- analýza pridanej hodnoty procesov

Koncepcie kvality:
- koncepcie podnikových štandardov
- koncepcia ISO
- koncepcia TQM
- model excelentnosti organizácie - EFQM

Metódy zlepšovania prevádzkovej výkonnosti:
- teória obmedzení
- lean
- six sigma
- lean six sigma

Bohatý program seminára sme si oživili príkladmi z praxe, workshopmi a diskusiou, ktorá trvala do neskorých - piatkových - hodín. :-)

Prajem všetkým
prítomným príjemný víkend a teším sa na ďalšie stretnutie na tému Optimalizácia procesov.

MK

Žiadne komentáre: