mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

30.12.10

Šťastný Nový rok 2011

Vážení zákazníci, milí priatelia,

máme za sebou vianočné sviatky. Čítam si vaše e-maily, sms-ky, pozdravy a takmer v každom z nich sa vyskytuje slovo pokoj. Želáme si pokojné sviatky, pokoj v rodine, pokoj vo svete, pokoj na pracovisku. Slovo pokoj zaznieva v rádiu, v kostole, v televízii, na internete. Na pokoj sa tešíme, lebo pokoj predstavuje príjemný stav. Čo je vlastne pokoj? Ničnerobenie? Pokoj od ľudí, kolegov, šéfa? Mier vo svete? Harmónia v rodine? Minimalizácia stresu a chaosu? Takéto definície sú iba na povrchu skutočného pokoja. Ja si pod pokojom predstavujem pokoj v duši.

Pokoj spájame s obdobím Vianoc. Mohli by sme ho však spájať aj s celým rokom. Kto nám v tom bráni? Kolegovia, šéf, rodina, politici, zákazníci? Vždy sa nájde niekto, alebo niečo, čo náš pokoj ruší. Vyhovárať sa na druhých nemá zmysel. O pokoj sa musíme usilovať sami a ak nám na ňom skutočne záleží, musíme preto aj niečo urobiť. Dosiahnuť stav harmónie nie je ľahké. Pozrime sa preto spolu, čo by sa dalo pre pokoj v duši a s ním spojený pocit spokojnosti urobiť.

Prenesme sa na chvíľu do Nepálu, do mesta Boudhanath, kde vznikajú takéto krásne thangky, ako vidíte na obrázku. Vytvoriť thangku je mimoriadne náročné. Vyžaduje si to maximálne sústredenie na prácu a pokoj. Keď som sledovala maliarov thangky, rozmýšľala som o tom, či pokoj je základným predpokladom, alebo dôsledkom tejto náročnej práce. Usúdila som, že asi oboje. Thangka má duchovný obsah a význam. Výsledkom sú prekrásne, ručne vytvorené, jemne maľované obrázky, nad ktorými človeku zastáva rozum a obdivuje umenie, trpezlivosť a sústredenie ľudí, ktorí ich tvoria. Je to prekrásne - ľudia, aj thangky.

Sústredenie je to, čo najviac prispieva k pokoju, prekrásnym výsledkom v práci a spokojnosti v živote. Sústredenie je najúčinnejším nástrojom k efektivite. Najlepší výkon podávame vtedy, keď sa sústredíme. Keď robíme niečo, čo nás baví, viac sa sústredíme. Skromnosť a pokora predstavuje dôležitý prvok sústredenia. Sústrediť sa, znamená vnímať faktory, ktoré sú dôležité a venovať im pozornosť. Uvediem niektoré z nich.

Priority. Akú prioritu má pre vás potreba rovnováhy, radosti, spokojnosti a rastu? V akej miere má pre vás prioritu vlastný život?

Ciele. Pustiť sa do náročných cieľov vyžaduje energiu, sústredenie a motiváciu. Aby sa tieto tri veci nerozptyľovali, stanovte si menší počet cieľov a dosiahnete lepšie výsledky. Zamerajte sa na jeden cieľ, rozdeľte ho na podciele a každodenné akcie. Podobne je to aj s projektmi.

Úlohy. Pokiaľ máte menej cieľov a menej projektov, pracujete menej, ale efektívnejšie a výkonnejšie. Napíšte si najdôležitejšie úlohy dňa a tie vyriešte hneď po príchode do práce. Rozdeľte si úlohy na malé. V jednom okamžiku sa sústreďte iba na jednu úlohu. Odstráňte vyrušovanie, zakážte si činnosti, ktoré vás rozptyľujú. Úplne ponorenie do práce je fenomén, ktorý sa volá flow. Flow je stav mysle, ktorý sa dostaví, keď sa úplne ponoríte do svojej práce, až svet dookola mizne a vy stratíte pojem o čase. Stav plynutia môže viesť k zvýšenej produktivite a pocitu šťastia. Čím viac budete myslieť na úlohu, tým viac sa sústredíte. Môžete sa pre úlohu nadchnúť a pritom sa baviť. Poznáte ten pocit?

Prítomnosť. Keď jete, jedzte. Keď cvičíte, cvičte. Keď beháte, bežte. Pri prechádzke sa prechádzajte. Myslíte na daný okamžik a jeho krásu.


Pozitíva. Všetko, čo v živote dosiahnete, je tvorené myšlienkami. Tvorba zahŕňa tri faktory: myšlienku, slovo a skutok. Slovom začína pozitívny prístup. Myslíte pozitívne, vyjadrujte sa pozitívne, konajte pozitívne. Naučte sa vidieť pozitíva na každej situácii. Vedie to k pocitu spokojnosti. Buďte vďační za to, čo sa vám dostalo.


Dôvera. Všímajte si, ako úprimne, bez predsudkov a otvorene konáte vy a ďalší ľudia.

Komunikácia. Sústredená pozornosť je rozhodujúcim faktorom dobrej komunikácie. Všímajte si nielen to, čo ľudia hovoria, ale hlavne to, čo chcú povedať. V komunikácii sú dôležité 4 stránky: obsah, cieľ, správa o sebe, vytváranie vzťahu. Dobrá komunikácia je teda základným predpokladom dobrých vzťahov.

V Novom roku 2011 vám želám pokoj v duši, sústredenie na dôležité veci, harmóniu vás a okolitého sveta, radosť z práce a dobré medziľudské vzťahy. Myslím si, že toto by sa mohlo volať šťastie.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: