mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

17.12.10

Vianoce 2010

Vážení zákazníci, milí priatelia,

rok 2010 bol pre mňa bohatý na mimoriadne zaujímavé projekty v malých, aj veľkých firmách.

Na začiatku roka ma ohromila spolupráca v spoločnosti EuroFinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná - vysoko nadštandardné profesionálne vzťahy, mimoriadne zaujímavé prostredie, mladí manažéri, dynamická firma, podnikateľské myslenie. Získala som novú skúsenosť, za ktorú som povďačná vedeniu spoločnosti a všetkým kolegom.

Projekt v Dunajskej Lužnej ma natoľko inšpiroval, že som napísala knihu Mladý manažér, ktorá je zverejnená na blogu knihy. Takto vznikol aj blog: znalosti.

V priebehu roka som aktualizovala existujúce semináre a doplnila som nové semináre. Vytvorila som nový blog: vzdelávanie manažérov a tým som zavŕšila 4 ročnú prácu pri príprave seminárov. Najviac úsilia som venovala inovačnému manažmentu, ktorý som vyvíjala asi dva roky. V tejto práci budem aj naďalej pokračovať, lebo sa mi páči poskytovať vám najaktuálnejšie informácie v manažmente.

Druhý polrok bol pre mňa plný projektov. Nasledovala spolupráca vo firmách Schneck s.r.o. Bratislava a Verejné obstarávanie s.r.o. Bratislava, na ktorých som sa tešila z krásy myšlienok a nápadov podnikateľov. Ďakujem za spoluprácu.

Ak by som mala jedným slovom pomenovať to najdôležitejšie v tomto roku, tak by to bolo určite podnikanie. Ak si k tomu pridáte ešte knihu Richarda Bransona - Biznis v plnej nahote, tak dostanete úplný obraz môjho nadšenia. Uvedená kniha bola najkrajšia kniha, ktorú som prečítala v roku 2010. Podarilo sa mi spracovať ju do minútových učebných stránok, spolu s ďalšími knihami.

Knihy sú neodmysliteľnou súčasťou mojej práce. Knihy milujem. Na Vianoce som pre vás pripravila novinky na blogu: knihy. Určite si prečítajte najnovšie tituly, aby ste vedeli, čo je v biznise nové.

V novembri a decembri som pracovala vo veľkých firmách: Siemens, s.r.o. Bratislava a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, kde som sa stretla so známymi kolegami. Témy spolupráce boli veľmi zaujímavé: procesná architektúra a meranie výkonnosti procesov.

Rada by som vám všetkým na konci roka úprimne poďakovala za spoluprácu a vzájomné obohatenie. V tomto predvianočnom čase myslím na vás a prajem vám, aby vám všetky vedomosti o procesoch pomohli pri práci, aby práca bola pre vás radosťou.

Ďakujem aj všetkým priaznivcom na blogoch a FB. Osobitne pozdravujem vysokoškolákov a študentov.

Môj vianočný pozdrav posielam aj manažérom a kolegom s ktorými som sa v priebehu roka stretla. Verím, že dizertačné práce sú úspešné ukončené a podnikanie rozbehnuté. Ďakujem za zaujímavé rozhovory.

Prajem vám prekrásne Vianoce 2010 a pokojný Vianočný čas.

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: