mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

7.8.12

Interná komunikácia: článok

Komunikácia je úspešná vtedy, keď sme dosiahli to, čo sme dosiahnuť chceli.

Príbeh zo života konzultantky.

Od úrovne komunikácie závisí náš úspech v každej oblasti života.
- Spokojnosť s prácou
- Spolupráca
- Prežitie ľudí v spoločenstve
- Dobré medziľudské vzťahy
- Profesionálny úspech

Manažment
Môj prvý deň v profesionálnej konzultačnej firme bol plný zaujímavých postrehov a zážitkov. Ako býva zvykom, najprv ma šéf predstavil kolektívu konzultantov. Konzultanti sedeli v dvoch miestnostiach. Prvá bola plná a druhá prázdna. V tej prázdnej som mala sedieť aj ja s ďalšími dvomi kolegami, ktorí v čase predstavovania tam práve neboli. Keď ma šéf predstavil, odišiel a ja som sa od novej kolegyne dozvedela, že budem sedieť s kolegami, s ktorými nikto nechce sedieť.

Medziľudské vzťahy
V tom okamžiku mi začal mozog pracovať na plné obrátky. Kde sú neznámi kolegovia, akí sú, prečo nikto nechce s nimi sedieť, čo také hrozné vyviedli, prečo ja musím s nimi sedieť? Keď sú takí zlí, mali by byť stanovené pravidlá striedania sedenia s nimi, prečo mi to šéf nepovedal, prečo to nerieši? Prečo mi kolegovia s takou radosťou oznámili, že ja budem teraz ten obetný baránok? Čo sa vlastne stalo, aké sú medzi nimi vzťahy, prečo ohovárajú kolegov, aká je medzi nimi komunikácia, aká bude s nimi spolupráca? 

Komunikačné typy
Keď som sa trošku zorientovala, netrpezlivo som čakala, kto príde. Okolo obeda prišiel prvý kolega, ktorý sa mi zdal v pohode. Bol to intelektuál, introvert. Sadol si a ticho pracoval. Poobede prišiel druhý kolega, ale s takým hrmotom, že som sa nestačila diviť. Neustále rozprával. Všetko čo zažil, chcel dostať zo seba von. To bol priateľský typ, extrovert. Všetko začalo byť jasné. Keďže sme mali zatiaľ sedieť traja, zaujímalo ma už iba to, ako spolupracujú oni dvaja a ako budeme spolupracovať navzájom? Na tieto otázky som dostávala odpovede postupne, v priebehu ďalších 2-5 rokov. Pri odhade osobnosti v prvý deň som však urobila chybu. Prvý kolega bol zároveň expresívny typ, čo som zistila až oveľa neskôr.

Hodnoty
Keďže ja som analyticky typ, komunikácia s nimi nebola pre mňa ľahká a stála ma dosť námahy. Veľmi mi záležalo na tom, aby sme sa nehádali a najmä na tom, aby sme mali dobré medziľudské vzťahy. Vedela som, čo trápi obidvoch kolegov, preto som prvému kolegovi dala prečítať poviedku Modlitba žáby [1] a druhému som dala prečítať poviedku Nemeň sa [2]. Bola som milo prekvapená, ako to pomohlo zlepšiť úroveň nášho vzájomného porozumenia. Všetci traja sme boli nakoniec dobrí kamaráti.
Poučenia
- Pravidlá komunikácie a spolupráce určuje manažment organizácie.
- Úroveň komunikácie určuje úroveň vzťahov. 
- V komunikácii sú rozhodujúce komunikačné typy.
- Úroveň komunikácie určujú hodnoty, ktoré vyznávame.
- Dobrou komunikáciou dosiahneme dobré výsledky.

Na záver vám prajem, aby ste dobrou komunikáciou vytvárali na pracovisku dobré medziľudské vzťahy. V prípade potreby vám rada pomôžem svojimi bohatými skúsenosťami.
Interná komunikácia: produkty
Interná komunikácia: služby

Literatúra:
[1] Anthony de Mello, Modlitba žáby (1), Cesta, 1995
[2] Anthony de Mello, Spev vtáka, Dobrá kniha, Trnava, 1996

Pekný letný deň vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: